Ježíš Nazaretský – 4.díl

3.3/5 - (7 {hlasů})

Jezis Nazaretsky

Čtvrtý díl zobrazuje poslední dny Ježíše Nazaretského na zemi. Po nepokojích v Chrámu hledají proroka (Robert Powell) i jeho učedníky po celém Jeruzalémě, ale marně. Sanhedrin je ohledně Ježíšova učení rozdělen a velekněz Kaifáš (Anthony Quinn) po přímluvách mistra Nikodéma (Laurence Olivier) a Josefa z Arimatie (James Mason) dovolí, aby před ně Ježíš předstoupil. V počestnost velerady věří i Jidáš (Ian McShane), proto jim vyzradí úkryt svého mistra. Ježíš ovšem dobře ví, co bude následovat a odmítá se obhajovat před Sanhedrinem nebo Pilátem Pontským (Rod Steiger).

Loading

Ježíš Nazaretský – 3.díl

Přidej hodnocení

Jezis Nazaretsky

Třetí díl sleduje Ježíšovu cestu z galilejských plání do Jeruzaléma. Zprávy o jeho skutcích i slovech se šíří celou zemí, což vzbudí zájem jak u vzbouřeneckých skupin, tak u členů židovské rady starších. Zélóti přemýšlejí, jak jeho učení využít pro ozbrojené povstání a pomstít tak smrt Jana Křtitele. Část Sanhedrinu se naopak obává narušení mocenské rovnováhy, kterou s sebou nový prorok přináší. Samotný Ježíš (Robert Powell) dál rozmlouvá s každým, kdo mu otevře dveře, a odpouští kajícným. Mezi všemi také Marii Magdalské (Anne Bancroftová), která jej věrně následuje.

Loading

Ježíš Nazaretský – 2.díl

Přidej hodnocení

Jezis Nazaretsky

Druhý díl se posunuje o několik let dopředu. Judsku nyní vládne Herodes Antipas (Christopher Plummer), který se musí potýkat s rostoucím počtem radikálních zélótů, ale také vzpurným kazatelem Janem Křtitelem (Michael York) hlásající pokání a příchod spasitele. Právě k Janovi přichází již dospělý Ježíš (Robert Powell), aby se od něj nechal pokřtít, a Jan v něm rozpozná svého nástupce. Na Janovu radu se k Ježíšovi připojí jeho první učedníci, Ondřej a Filip, a putují napříč zemí.

Loading

Ježíš Nazaretský – 1.díl

Přidej hodnocení

Jezis Nazaretsky

První díl začíná v malé židovské obci, kterou se šíří zpráva o zasnoubení tesaře Josefa (Yorgo Voyagis) s mladou Marií (Olivia Husseyová). Silně věřící dívku jedné noci zasáhne vize s božím poselstvím, málokdo jí ovšem věří. Dokonce hrozí, že ji snoubenec kvůli nečekanému těhotenství odvrhne a odsoudí ji tak k smrti. Po rozmluvě s rabínem (Cyril Cusack) a díky vlastnímu prozření ale Josef nakonec přijme Marii i dítě za své. Mezitím je vyhlášen census a mladí manželé tak musí cestovat do Betléma. Do pohybu se dává celá země a krajinou také putují tři mudrcové (James Earl Jones, Fernando Rey a Donald Pleasence) následující nebeské znamení.

Loading