Mistři medicíny – Lukáš Horčička

Přidej hodnocení

MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá a úspěšně léčí inkontinenci. Jedná se o vysoce citlivé a tabuizované téma, se kterým se pacientky nerady svěřují svým blízkým a tají jej často i před lékaři. MUDr. Horčička označuje tento fenomén za sociální rakovinu, která postiženým doslova krade život ze společnosti rodiny, přátel, ale i širšího sociálního okolí.

Portrét MUDr. Lukáše Horčičky by měl být i určitým osvětovým průvodcem problematikou jeho oboru. Z portrétu je jasná lékařova erudovanost, citlivost a empatie, se kterou k pacientkám přistupuje, a pro kterou je tak vysoce ceněn…(Česká televize)

 

 

Díly seriálu Mistři medicíny


 

Mistři medicíny - Osoby a herecké obsazení