Mistři medicíny – Martin Anders

Přidej hodnocení

Doc. MUDr. Martin Anders pracuje jako specialista v oboru psychiatrie a poskytuje péči nemocným různého spektra diagnóz u lůžka i v ambulantních podmínkách s využitím moderních léčebných postupů. Nově se věnuje i práci přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a dále i vedení interních postgraduálních studentů. Největší zájem však dlouhodobě směřuje do oblasti mezioborové medicíny, zejména detekci psychických poruch v populaci tělesně nemocných pacientů…(Česká televize)

 

 

Díly seriálu Mistři medicíny


 

Mistři medicíny - Osoby a herecké obsazení