Versailles – 10.díl – Konec starých časů

Henrietta omdlí na maškarním bále. V noci přijde k Ludvíkovi do pokoje, krvácí z úst a svíjí se v bolestech. Claudine se snaží Henriettu zachránit, je zřejmé, že ji někdo otrávil. Dívka křičí bolestí a Filip její otravu dává za vinu Ludvíkovi, který ji poslal do Anglie. Montcourt si všimne prstenu na Rohanově ruce a už ví, že to on řídí celé povstání proti Ludvíkovi. Ludvík nechá uzavřít celý palác. Rohan si vyjede s Ludvíkovo synem Dauphinem do lesa. Fabien Marchal vyslýchá všechny lidi, kteří byli s Henriettou v kontaktu. Při výslechu mu dojde, že Parteneovi zastřelil Montcourt.

Versailles – 9.díl – Etiketa

Henrietta dorazí do Anglie za svým bratrem Karlem, anglickým králem. Vyjedná zde za Francii spojenectví Anglie proti Nizozemí. Pár dní po jejím odjezdu přijme anglický král Viléma Oranžského a nabídne mu sňatek se svou neteří Marií. Fabien v cele vyslýchá muže, který chtěl Henriettu zastřelit. Když Fabien odejde, tak jde králův přítel Rohan do cely, zabije stráže a muže pošle do Paříže. Ludvík je opět zklamaný z práce Fabiena, protože už byli jen krok od získání identity zrádce z královského dvora. Ludvík dá Filipovi za úkol sepsat pravidla chování pro šlechtu na královském dvoře.

Versailles – 8.díl – Diplomacie

Henrietta je těhotná, avšak nastanou komplikace a potratí. Fabien leží v bolestech v posteli a Béatrice se o něho stará, je mu jasné, že nápoj lásky, který mu podala, obsahoval jed. Fabien jí uteče, jde ke Claudine a požádá ji o léčbu. Fabien má zábal přes oči, aby neoslepnul, Bontemps mu potvrdí, že Béatrice je podvodnice, ta pravá zemřela již před lety. Ludvík pošle zprávu anglickému králi Karlovi s nabídkou spojení při napadení Nizozemí. Na schůzku se rozhodne vyslat Henriettu, protože je sestrou krále. Filip nesouhlasí s jejím odjezdem, přestože neví, kam jede. Ludvík ho umlčí tím, že propustil Rytíře z žaláře.

Versailles – 7.díl – Zjevení

Ludvík je nemocný, leží v horečkách a blouzní. Lékař Masson mu doporučí bylinky, on však zvolí léčbu, kterou mu doporučí Claudine. Když Claudine připravuje doma bylinky pro krále, tak jí otec dá facku za to, že ho potupila a dívka omdlí. On mezitím vypije lahvičku s bylinkami, které chtěl dát králi a otráví se. Bontemps donutí Claudine, aby šla zachránit krále a nechala svého otce zemřít. Král má ve své knize seznam lidí, kteří jsou loajální a ti se sejdou. Pokud by král zemřel, tak by se Filip stal regentem. Král není v posteli, ale tančí v sálu, kde je na očích celému dvoru. Králova horečka stále stoupá, přestože se Claudine o něho stará.

Versailles – 6.díl – Invalidovna

Jeden z dělníků poví králi, že vojákům po bitvě nebyla prokázána úcta a nikdo se nestará o zraněné, a pak se oběsí. Běžní dělníci se zase bouří proti bezpečnosti práce, a tak všichni stávkují. Ludvík neví, co dělat, potřebuje, aby bylo sídlo dokončeno před zimou. Zahradník mu poradí, aby s nimi vyjednával ten, kdo s nimi bojoval ve válce. Bývalá králova milenka Louise de La Valliere ho s podporou královny požádá o propuštění z Versailles, aby mohla žít v klášteře, ale král jí to nedovolí. Jeden z dělníků promluví k Filipovi, aby přemluvil krále ke zlepšení podmínek k práci i ubytování. Athénais je královou novou milenkou, uprostřed noci jde Ludvík za Henriettou, protože o ni má starost kvůli její únavě.

Versailles – 5.díl – Pokloň se králi

Filip zvítězí v bitvě nad Španěly a sklidí za to u vojáků velký úspěch. Ludvík na něho žárlí, přestože sám podepsal dohodu o ukončení války. Filip je na něho naštvaný, protože nemohl ve válce pokračovat a vyhrát ji celou. Ludvík ji ukončil, aby se vojáci vrátili do Versailles a pokračovali ve výstavbě honosného sídla. Ludvík se rozhodne uspořádat velkolepou oslavu k ukončení války a chce, aby přijely všechny šlechtické rody. Protože Cassel ignoruje četná pozvání do Versailles, tak Ludvík k němu pošle Athénais de Montespan, aby ho přivedla. Athénais nemá Cassela ráda, a tak si na pomoc vezme mladou Sophii. Po cestě do Versailles narazí Ludvík na přepadený kočár se zásilkou z Paříže, všichni jsou mrtví, až na jednoho muže, který kočár přepadl.

Versailles – 4.díl – Královská cesta

Král Ludvík zuří, protože se dozvídá, že kočár šlechtické rodiny Parthenay byl přepaden a všichni byli zastřeleni. Ludvík zjistí, že jeho kmotřenka Šarlota není mezi obětmi, a tak přikáže Fabienu Marchalovi, aby dívku našel a potrestal ty, kteří rodinu vyvraždili. Fabien Marchal ji najde v lese, ale už jí nemůže zachránit. Žádný šlechtický rod nechce přijmout královo pozvání do Versailles, protože mají všichni strach z cesty. Cassel je rozčilený na Montcourta, protože pozabíjel šlechtickou rodinu a pak přišel na jeho zámek opilý.

Versailles – 3.díl – Zrcadlo pro prince

Montcourt je potupen králem Ludvíkem a vyhnán ze dvora, a tak požádá o pomoc zámožného Cassela. Společně se rozhodnou zabránit Ludvíkovi ve výstavbě Versailles a donutit ho vrátit se do Paříže. Montcourt s jeho muži začínají napadat vozy s dodávkami mířícími do Versailles. Ludvík zuří, protože mu dojde, že jsou loupeže sabotáží. Do Versailles přijede africký princ Annaba, jehož země je velmi bohatá. Ludvík s ním chce uzavřít obchody, zahrává si s ním, nevěnuje se mu a jedná s ním jako s podřadným. Další den ho vezme do lesa, kde nechá před jeho zraky zabít muže. Následně ho vezme do kláštera, kde je dcera královny tmavé pleti a sdělí mu, že jeho otec zemřel. Ludvík mu nabídne dohodu a slíbí, že ji neporuší, a tak ji spolu i přes Ludvíkovu taktiku uzavřou.

Versailles – 2.díl – Stát jsem já

Královna porodí holčičku tmavé pleti, a tak je dítě prohlášeno za mrtvé. Lékař Masson poví králi Ludvíkovi, že královnin mouřenín na ni při hraní upřeně pohleděl a její lůno bylo začerněno. Jedna ze služebnic se svěří Filipovi, že viděla ruku narozeného dítěte divné barvy. Fabien Marchal ji najde a oběsí ji. Bontemps se přimluví za život novorozence a odveze ho do kláštera. Šlechtici Louvois a Montcourt plánují, jak zastavit stavbu Versailles, protože chtějí odjet zpátky do Paříže. Královi rádci se snaží rozluštit šifru dopisu, jenž byl zabaven Španělům, kteří chtěli spáchat na krále atentát.

Versailles – 1.díl – Vítejte ve Versailles

Jeho vrchní ochránce Fabien Marchal muže nelítostně umučí a zabije, dostane z nich jméno Montcourt, který je šlechticem na králově dvoře. Bontemps je nejbližší králův rádce, musí odjet domů, protože je jeho syn vážně nemocný. Král Ludvík není spokojen s vybíráním daní, a pošle Fabiena Marchala, aby výběrčího poučil a ten mu usekne ruku. Ludvík se rozhodne rozšířit zámek a zůstat zde, přestože s ním nikdo nesouhlasí. Chce vybudovat honosné sídlo s velkolepou zahradou a obrovským jezerem. Doktor Montespan byl vybrán k porodu královnina dítěte. Claudine svému otci pomáhá, on má však strach, že ji pro její chytrost nařknou čarodějnicí a upálí ji.