Versailles – 10.díl – Konec starých časů

Přidej hodnocení

Versailles

Henrietta omdlí na maškarním bále. V noci přijde k Ludvíkovi do pokoje, krvácí z úst a svíjí se v bolestech. Claudine se snaží Henriettu zachránit, je zřejmé, že ji někdo otrávil. Dívka křičí bolestí a Filip její otravu dává za vinu Ludvíkovi, který ji poslal do Anglie. Montcourt si všimne prstenu na Rohanově ruce a už ví, že to on řídí celé povstání proti Ludvíkovi. Ludvík nechá uzavřít celý palác. Rohan si vyjede s Ludvíkovo synem Dauphinem do lesa. Fabien Marchal vyslýchá všechny lidi, kteří byli s Henriettou v kontaktu. Při výslechu mu dojde, že Parteneovi zastřelil Montcourt.

Loading

Versailles – 9.díl – Etiketa

Přidej hodnocení

Versailles

Henrietta dorazí do Anglie za svým bratrem Karlem, anglickým králem. Vyjedná zde za Francii spojenectví Anglie proti Nizozemí. Pár dní po jejím odjezdu přijme anglický král Viléma Oranžského a nabídne mu sňatek se svou neteří Marií. Fabien v cele vyslýchá muže, který chtěl Henriettu zastřelit. Když Fabien odejde, tak jde králův přítel Rohan do cely, zabije stráže a muže pošle do Paříže. Ludvík je opět zklamaný z práce Fabiena, protože už byli jen krok od získání identity zrádce z královského dvora. Ludvík dá Filipovi za úkol sepsat pravidla chování pro šlechtu na královském dvoře.

Loading

Versailles – 8.díl – Diplomacie

Přidej hodnocení

Versailles

Henrietta je těhotná, avšak nastanou komplikace a potratí. Fabien leží v bolestech v posteli a Béatrice se o něho stará, je mu jasné, že nápoj lásky, který mu podala, obsahoval jed. Fabien jí uteče, jde ke Claudine a požádá ji o léčbu. Fabien má zábal přes oči, aby neoslepnul, Bontemps mu potvrdí, že Béatrice je podvodnice, ta pravá zemřela již před lety. Ludvík pošle zprávu anglickému králi Karlovi s nabídkou spojení při napadení Nizozemí. Na schůzku se rozhodne vyslat Henriettu, protože je sestrou krále. Filip nesouhlasí s jejím odjezdem, přestože neví, kam jede. Ludvík ho umlčí tím, že propustil Rytíře z žaláře.

Loading

Versailles – 7.díl – Zjevení

Přidej hodnocení

Versailles

Ludvík je nemocný, leží v horečkách a blouzní. Lékař Masson mu doporučí bylinky, on však zvolí léčbu, kterou mu doporučí Claudine. Když Claudine připravuje doma bylinky pro krále, tak jí otec dá facku za to, že ho potupila a dívka omdlí. On mezitím vypije lahvičku s bylinkami, které chtěl dát králi a otráví se. Bontemps donutí Claudine, aby šla zachránit krále a nechala svého otce zemřít. Král má ve své knize seznam lidí, kteří jsou loajální a ti se sejdou. Pokud by král zemřel, tak by se Filip stal regentem. Král není v posteli, ale tančí v sálu, kde je na očích celému dvoru. Králova horečka stále stoupá, přestože se Claudine o něho stará.

Loading

Versailles – 6.díl – Invalidovna

Přidej hodnocení

Versailles

Jeden z dělníků poví králi, že vojákům po bitvě nebyla prokázána úcta a nikdo se nestará o zraněné, a pak se oběsí. Běžní dělníci se zase bouří proti bezpečnosti práce, a tak všichni stávkují. Ludvík neví, co dělat, potřebuje, aby bylo sídlo dokončeno před zimou. Zahradník mu poradí, aby s nimi vyjednával ten, kdo s nimi bojoval ve válce. Bývalá králova milenka Louise de La Valliere ho s podporou královny požádá o propuštění z Versailles, aby mohla žít v klášteře, ale král jí to nedovolí. Jeden z dělníků promluví k Filipovi, aby přemluvil krále ke zlepšení podmínek k práci i ubytování. Athénais je královou novou milenkou, uprostřed noci jde Ludvík za Henriettou, protože o ni má starost kvůli její únavě.

Loading

Versailles – 5.díl – Pokloň se králi

Přidej hodnocení

Versailles

Filip zvítězí v bitvě nad Španěly a sklidí za to u vojáků velký úspěch. Ludvík na něho žárlí, přestože sám podepsal dohodu o ukončení války. Filip je na něho naštvaný, protože nemohl ve válce pokračovat a vyhrát ji celou. Ludvík ji ukončil, aby se vojáci vrátili do Versailles a pokračovali ve výstavbě honosného sídla. Ludvík se rozhodne uspořádat velkolepou oslavu k ukončení války a chce, aby přijely všechny šlechtické rody. Protože Cassel ignoruje četná pozvání do Versailles, tak Ludvík k němu pošle Athénais de Montespan, aby ho přivedla. Athénais nemá Cassela ráda, a tak si na pomoc vezme mladou Sophii. Po cestě do Versailles narazí Ludvík na přepadený kočár se zásilkou z Paříže, všichni jsou mrtví, až na jednoho muže, který kočár přepadl.

Loading

Versailles – 4.díl – Královská cesta

5/5 - (1 {hlasů})

Versailles

Král Ludvík zuří, protože se dozvídá, že kočár šlechtické rodiny Parthenay byl přepaden a všichni byli zastřeleni. Ludvík zjistí, že jeho kmotřenka Šarlota není mezi obětmi, a tak přikáže Fabienu Marchalovi, aby dívku našel a potrestal ty, kteří rodinu vyvraždili. Fabien Marchal ji najde v lese, ale už jí nemůže zachránit. Žádný šlechtický rod nechce přijmout královo pozvání do Versailles, protože mají všichni strach z cesty. Cassel je rozčilený na Montcourta, protože pozabíjel šlechtickou rodinu a pak přišel na jeho zámek opilý.

Loading

Versailles – 3.díl – Zrcadlo pro prince

Přidej hodnocení

Versailles

Montcourt je potupen králem Ludvíkem a vyhnán ze dvora, a tak požádá o pomoc zámožného Cassela. Společně se rozhodnou zabránit Ludvíkovi ve výstavbě Versailles a donutit ho vrátit se do Paříže. Montcourt s jeho muži začínají napadat vozy s dodávkami mířícími do Versailles. Ludvík zuří, protože mu dojde, že jsou loupeže sabotáží. Do Versailles přijede africký princ Annaba, jehož země je velmi bohatá. Ludvík s ním chce uzavřít obchody, zahrává si s ním, nevěnuje se mu a jedná s ním jako s podřadným. Další den ho vezme do lesa, kde nechá před jeho zraky zabít muže. Následně ho vezme do kláštera, kde je dcera královny tmavé pleti a sdělí mu, že jeho otec zemřel. Ludvík mu nabídne dohodu a slíbí, že ji neporuší, a tak ji spolu i přes Ludvíkovu taktiku uzavřou.

Loading

Versailles – 2.díl – Stát jsem já

Přidej hodnocení

Versailles

Královna porodí holčičku tmavé pleti, a tak je dítě prohlášeno za mrtvé. Lékař Masson poví králi Ludvíkovi, že královnin mouřenín na ni při hraní upřeně pohleděl a její lůno bylo začerněno. Jedna ze služebnic se svěří Filipovi, že viděla ruku narozeného dítěte divné barvy. Fabien Marchal ji najde a oběsí ji. Bontemps se přimluví za život novorozence a odveze ho do kláštera. Šlechtici Louvois a Montcourt plánují, jak zastavit stavbu Versailles, protože chtějí odjet zpátky do Paříže. Královi rádci se snaží rozluštit šifru dopisu, jenž byl zabaven Španělům, kteří chtěli spáchat na krále atentát.

Loading

Versailles – 1.díl – Vítejte ve Versailles

Přidej hodnocení

Versailles

Jeho vrchní ochránce Fabien Marchal muže nelítostně umučí a zabije, dostane z nich jméno Montcourt, který je šlechticem na králově dvoře. Bontemps je nejbližší králův rádce, musí odjet domů, protože je jeho syn vážně nemocný. Král Ludvík není spokojen s vybíráním daní, a pošle Fabiena Marchala, aby výběrčího poučil a ten mu usekne ruku. Ludvík se rozhodne rozšířit zámek a zůstat zde, přestože s ním nikdo nesouhlasí. Chce vybudovat honosné sídlo s velkolepou zahradou a obrovským jezerem. Doktor Montespan byl vybrán k porodu královnina dítěte. Claudine svému otci pomáhá, on má však strach, že ji pro její chytrost nařknou čarodějnicí a upálí ji.

Loading