Dobrá Voda – 7.díl – Radost

3.7/5 - (2 {hlasů})

Dobrá Voda

Hlavní událostí posledního dílu je Velká pardubická. Michal (Lukáš Vaculík), který má jet Jasnou, si při tréninku zlomí ruku. Hovora (Petr Haničinec) se rozhoduje dát důvěru Janýrovi (Ladislav Mrkvička). Janýr přestal pít, trénuje, ale neunese zodpovědnost prvního jezdce. Těsně před závodem se Hovorovi přiznává a navrhuje, aby Jasnou jel Michal, který se už uzdravil, on sám pojede Rivala. A tak při Pardubické obsadí Dobrá Voda první dvě místa. Po všech útrapách vítězí především Hovora, neboť – řečeno slovy autora Jiřího Hubače – „dokázal, že velikost utrpení a sebezapření je vždycky úměrná velikosti myšlenky a činu“…(Česká televize)

Loading

Dobrá Voda – 6.díl – Pokora

3.5/5 - (2 {hlasů})

Dobrá Voda

Tento díl se nese ve znamení aukce v Písku. Hovora (Petr Haničinec) na ní prodá jen jednoho koně, na další vysadí příliš vysokou cenu. Nesplní tak finanční plán. I když je zahraniční zájemce ochoten za Jasnou zaplatit vysokou finanční částku, Hovora ani tak koně neprodá. Díky Šemberovi (Radoslav Brzobohatý) se to dozví ředitel (Čestmír Řanda) a výsledkem je pak konflikt na schůzi vedení statku. Následuje tvrdé rozhodnutí vedení prodat část Hovorova chovu a využít kapacit pro skot. V této chvíli nachází Hovora pochopení pro syna Libora (Vladimír Dlouhý) a jeho rozhodnutí…(Česká televize)

Loading

Dobrá Voda – 5.díl – Lítost

3.5/5 - (2 {hlasů})

Dobrá Voda

V pátém příběhu se Michal (Lukáš Vaculík) konečně dočká a začne působit i jako jezdec. Přibližuje se tak více a více svému snu – jezdit Jasnou. Na statku probíhají přípravy na závěr sezóny, kterým je slavnostní Hubertova jízda. Liborova (Vladimír Dlouhý) láska k Ireně (Ivana Andrlová) prochází těžkou zkouškou. O Irenu se vážně uchází Lothar. V rozhodující chvíli půjčí Libor Lotharovi Jasnou, a ta utrpí při projížďce závažné zranění. Musí být převezena do nemocnice. Hovora (Petr Haničinec) je zdrcen, Liborův vztah ke koním je víc než prokazatelný…(Česká televize)

Loading

Dobrá Voda – 4.díl – Lhostejnost

4.2/5 - (3 {hlasů})

Dobrá Voda

Příběh tohoto dílu je ve znamení výkonnostních zkoušek, kde konečně Hovorův (Petr Haničinec) chov došel spravedlivého ocenění. Hovorovy vyhlídky se významně zlepšují. O to hůř působí synův nezájem a lhostejnost, která vyvrcholí tím, že se Libor (Vladimír Dlouhý) vymluví na lékařský zákaz tréninku. Otec lež prohlédne a pomalu začíná chápat, že syn nikdy nemůže být a nebude jeho pokračovatelem. Zaměstnanci statku zatím znepokojeně sledují zhoršující se stav staré, nemocné klisny Odety, zakladatelky Hovorova chovu. Na péči o ní se zrcadlí vřelý vztah chovatelů ke koním. Zejména Lojzy (Jaromír Hanzlík), starého Hanouska (Josef Kemr) a především Michala (Lukáš Vaculík), který chovem koní opravdu žije…(Česká televize)

Loading

Dobrá Voda – 3.díl – Zloba

3.7/5 - (2 {hlasů})

Dobrá Voda

Hlavními událostmi třetího dílu jsou dva dostihy. Libor (Vladimír Dlouhý) v prvním prohrává, ale rozhodující, výběrový steeplový v Pardubicích je teprve před ním. Atmosféra je napjatá, ředitel odmítl poskytnout prostředky na nákup jezdecké výzbroje a Janýr (Ladislav Mrkvička) těžce nese svou degradaci i skutečnost, že Libor jezdí dostihy. Ředitel (Čestmír Řanda) zajde za Hovorou (Petr Haničinec) a požádá jej, aby mohl jet na Jasné Janýr. Hovora má před sebou těžké rozhodnutí, ale nakonec dává přece jen přednost Liborovi. Ten navíc prožívá své první hluboké milostné vzplanutí k Ireně (Ivana Andrlová), dceři kapitána Šembery (Radoslav Brzobohatý). Jeho nervozita se s blížícím dnem D stupňuje…(Česká televize)

Loading

Dobrá Voda – 2.díl – Zklamání

3.5/5 - (2 {hlasů})

Dobrá Voda

Ve druhém díle Josef Hovora (Petr Haničinec) se zarputilostí sobě vlastní pokračuje v boji o záchranu svého chovu. Po nástupu mladíků se situace a napjaté vztahy na statku ještě zhoršily. Libor (Vladimír Dlouhý) cítí, že každý jeho čin je sledován s nedočkavou škodolibostí. Každá jeho chyba je jeho předchůdcem, jezdcem Janýrem (Ladislav Mrkvička), zaznamenána. Znejistí, chybí mu otcův zápal, poctivost i láska ke koním. Damoklův meč – zrušení chovu – se vznáší čím dál zlověstněji. Záchranou mohou být jen výsledky v nastávajících dostizích. Hovora vkládá naděje jen a jen do Libora. Ten ale nemá sílu zvládnout úkol, který na něm leží, a nakonec v důležitých přípravách na dostihy selže…(Česká televize)

Loading

Dobrá Voda – 1.díl – Nástup

3.5/5 - (2 {hlasů})

Dobrá Voda

V prvním díle se Josef Hovora (Petr Haničinec) vrací z aukce, která měla být prvním objektivním měřítkem jeho chovatelských výsledků, ale dopadla špatně. Nikdo žádného koně nekoupil a za nízké ceny Hovora prodej odmítl. Ředitel statku se rozhoduje zrušit Hovorův chov a prodat koně za užitnou cenu. Hovora se snaží situaci zachránit. Dočkal se ale i chvíle, ke které se tak dlouho s nadějí upíral – jeho syn Libor (Vladimír Dlouhý) s kamarádem Michalem (Lukáš Vaculík) po absolvování učiliště nastupují na statek Dobrá Voda…(Česká televize)

Loading