Salón Eliott – 12.díl

První řada britského seriálu o sestrách Eliottových se chýlí ke konci. Bea a Evie úspěšně překonaly první velkou krizi vzájemných vztahů i salónu Eliott a začaly společně připravovat svou první samostatnou kolekci večerních toalet nazvanou Nokturno. Zdálo se, že triumfu salónu Eliott nestojí nic v cestě. K překvapujícímu zvratu došlo i v osobním životě Beatrice, které konečně vyznal lásku Jack Maddox. Do této všeobecné pohody zasáhl jako blesk z čistého nebe novinový článek módního kritika, který v nejnevhodnější chvíli vytáhl na světlo světa drogovou aféru bratrance Artura. V konzervativní Anglii dvacátých let znamenal takovýto skandál takřka jistý rozsudek smrti…(Česká televize)

Salón Eliott – 11.díl

V minulé části jsme byli svědky vyvrcholení vzájemných rozporů mezi Bea a Evie. Jejich nedorozumění dosáhlo takového stupně, že Evie se rozhodla opustit společný domov a přestěhovat se na čas ke své přítelkyni Pen Maddoxové. To však pochopitelně nebylo žádné řešení, protože Pen, zcela v zajetí svých dobročinných aktivit, rozhodně nebyla člověkem, který by měl zájem nebo chuť řešit sourozenecké spory. Podařilo se to až Evienu kmotrovi Desmondovi, moudrému starému pánovi, který obě sestry přesvědčil, že jejich spor je vlastně malicherný. Protože snahy obou se dají snadno sloučit, pokud každá z nich bude ochotna v něčem ustoupit a uznat dobrou vůli i na druhé straně…(Česká televize)

Salón Eliott – 10.díl

Rozpory, které už delší dobu narůstaly mezi Eliottovými sestrami, se po Sebastianově smrti vyostřily a přenesly i na profesní půdu. Bea a Evie se nedokázaly shodnout v základní koncepci a linii salónu Eliott. Konzervativnější Bea se brání všemu, co považuje za módní výstřelky a „elitářství“. Chce tak zachovat tradiční linii a klade důraz na to, aby vyhověly vkusu co nejširších vrstev. Evie naopak touží prosadit vlastní styl a moderní kolekce, byť za cenu jisté výlučnosti. Zdá se, že tyto dvě ženy, které dokázaly rukou společnou a nerozdílnou doslova vydupat svůj salón ze země, už nedokážou najít společnou řeč…(Česká televize)

Salón Eliott – 9.díl

Salón Eliott začíná prosperovat, zato soukromý život sester se nevyvíjí podle jejich přání. Bea poznala v manželovi jedné zákaznice Filipa, svou jedinou dávnou lásku, kterou jí kdysi otec necitlivě překazil. A i přesto, že jejich vzájemné city se nezměnily, pochopila Bea, že tento vztah nemá budoucnost. Naopak vztah Evie a Sebastiana se zdál přerůstat v něco hlubšího a vážnějšího. Jejich společnou cestu do Paříže však překazila sestřina intrika, díky níž Evie zmeškala odlet letadla. Nazítří se dozvěděla, že letadlo, pilotované Sebastianem, se zřítilo…(Česká televize)

Salón Eliott – 8.díl

Sestry se začínají prosazovat v jediném oboru, který ovládají. Teta Lydie zařídila mladé Evie místo v módním salónu u madam Partini, kam Evie zanedlouho přetáhla od Jacka i Beu. Madam Partini si sice byla velice dobře vědoma kvalit obou dívek, přesto je však vytrvale odmítala ohodnotit i finančně, a tak nakonec Bea i Evie její salón opustily. Po prodeji rodného domu se přestěhovaly do volného bytu nad Jackův ateliér. Jedním z prvních návštěvníků nového bytu se stal jejich nevlastní bratr…(Česká televize)

Salón Eliott – 7.díl

Zdálo se, že snaha sester Eliottových založit si vlastní salón ztroskotá na nemožnosti získat nutné finanční prostředky. Pomohla jim náhoda – i když se zprvu zdálo, že aféra bratrance Artura je připraví i o těch pár zákaznic, které dosud mají. Artur byl totiž usvědčen ze spolumajitelství podniku pochybné pověsti a za překupnictví drog odsouzen do vězení. Po propuštění se rozhodl odjet do Ameriky, předtím však vyplatil Bea a Evie jejich podíly, které jim protiprávně zadržoval. Založení salónu Eliott tedy již nestojí nic v cestě…(Česká televize)

Salón Eliott – 6.díl

Po odchodu od Monsieura Duroca nezbývalo Bea a Evie nic jiného než se pokusit založit si vlastní salón. Žádná banka však nechtěla investovat do tak nejistého podniku. Nakonec jim opět, jako už po několikáté, pomohl Jack. Ani mimo svou profesi však nejsou sestry ušetřeny mnoha překvapení. Jedním z nich bylo zjištění, že Sebastian ve skutečnosti není jejich bratrem, že jeho matka jen využívala situace, aby od doktora Eliotta získala co nejvíc. Dalším překvapením byl nečekaný osobní zájem bratrance Artura o Evie – ta však jeho nabídku k sňatku odmítla…(Česká televize)

Salón Eliott – 5.díl

V minulé části jsme poznali, že obě sestry Eliottovy začínají ve světě módy získávat určité jméno. Projevilo se to tím, že jim oběma nabídl místo Monsieur Duroc, majitel známého londýnského salónu. Protože se však dívky nespokojily trpným plněním jeho příkazů, ale snažily se prosazovat i svůj názor, a protože navíc po domácku šily některým Durocovým zákaznicím, ocitly se brzy opět na dlažbě. Tentokrát s vědomím, že se Monsieur Duroc postará o to, aby už nedostaly zaměstnání v žádném londýnském salónu…(Česká televize)

Mistři medicíny – Jan Bartoníček

Prof. MUDr. Jan Bartoníček je ortoped zabývající se anatomií pohybového aparátu. Zaměřuje se na zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu, poranění nohy, hlezenního kloubu a poranění lopatky. Je autorem monografie věnované anatomii velkých kloubů, jež slouží jako základní učebnice českých a slovenských ortopedů a je jedním z pilířů jeho pedagogické činnosti. Je rovněž organizátorem odborného života, sympozií a kongresů…(Česká televize)

Mistři medicíny – Robert Lischke

Prof. Robert Lischke je přední český odborník v hrudní chirurgii, přednosta III. chirurgické kliniky. Je také vedoucím programu transplantace plic pro Českou republiku. „Na telefonu jsem pořád a samozřejmě transplantační medicína je něco, co se nedá naplánovat, takže nikdy nevíte, když odcházíte večer domů, jestli skutečně odcházíte, jestli se nebudete za pár hodin vracet a nestrávíte noc v nemocnici,“ říká zajímavý, pohledný chlap v nejlepším věku – Prof. Robert Lischke…(Česká televize)

Mistři medicíny – Martin Anders

Doc. MUDr. Martin Anders pracuje jako specialista v oboru psychiatrie a poskytuje péči nemocným různého spektra diagnóz u lůžka i v ambulantních podmínkách s využitím moderních léčebných postupů. Nově se věnuje i práci přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a dále i vedení interních postgraduálních studentů. Největší zájem však dlouhodobě směřuje do oblasti mezioborové medicíny, zejména detekci psychických poruch v populaci tělesně nemocných pacientů…(Česká televize)

Mistři medicíny – Josef Veselka

Kardiolog Josef Veselka se zaměřuje především na intervenční kardiologii, kardiomyopatii a zobrazovací metody v kardiologii. Od roku 2004 je přednostou Kardiologické kliniky v Motole. V mládí se aktivně věnoval basketbalu a v posledních letech pracoval jako lékař u reprezentačních týmů basketbalistek.

Slunečná – 99.díl – Nové nápady

Sylva a Vilda si uvědomují, že je to k sobě táhne. Vildův vztah s Karolínou nechce rozbít, takže Vildu odmítne. Týna přemluví Jakuba, aby sepsal seznam věcí, které by ještě chtěl zažít. Roman chce zdražit užitkovou vodu, ale Franta zasáhne a Romanovi se to nepodaří…(TV Prima)

Slunečná – 98.díl – Táta na plný úvazek

ohn požádá Janka, aby se vrátil do Solange. Chce se starat o Haničku. Lukáš zjistí, že je Jakub nemocný. Tom si při cvičení poškodí nohu, ale díky tomu se mu vrací do ní cit. Roman rozjíždí válku proti místním…(TV Prima)

Anatomie života – 15.díl – Jediné na čem záleží

René s rakovinou prostaty po Emě požaduje sex a vydírá jí její minulostí. Filip se Emy zastane, zatímco Ondra na Reného žárlí. Afghánec Ali zemře během operace a jeho česká snoubenka se s muslimskou rodinou dohaduje, jak naložit s jeho ostatky. Táňa načapá Petrovu dceru Andulu s marihuanou a musí to řešit. Tomáš ze Švýcarska odhalí, že je mu Jana nevěrná s Filipem……(TV Nova)

Vraždy ve Valhalle – 6.díl

Případ Valhalla je oficiálně uzavřen a Kata dočasně suspendována. Arnar ale nachází podezřelé nesrovnalosti ve spáchaných vraždách a nabyde přesvědčení, že zadržený muž není pachatelem všech činů. Vzhledem k mediálnímu tlaku, který případ obklopuje, ale není nikdo ochoten jeho pochybnostem naslouchat. Až na Katrín…(Česká televize)