Mistři medicíny – Jan Bartoníček

Přidej hodnocení

Prof. MUDr. Jan Bartoníček je ortoped zabývající se anatomií pohybového aparátu. Zaměřuje se na zlomeniny v oblasti kyčelního kloubu, poranění nohy, hlezenního kloubu a poranění lopatky. Je autorem monografie věnované anatomii velkých kloubů, jež slouží jako základní učebnice českých a slovenských ortopedů a je jedním z pilířů jeho pedagogické činnosti. Je rovněž organizátorem odborného života, sympozií a kongresů…(Česká televize)

Mistři medicíny – Robert Lischke

Přidej hodnocení

Prof. Robert Lischke je přední český odborník v hrudní chirurgii, přednosta III. chirurgické kliniky. Je také vedoucím programu transplantace plic pro Českou republiku. „Na telefonu jsem pořád a samozřejmě transplantační medicína je něco, co se nedá naplánovat, takže nikdy nevíte, když odcházíte večer domů, jestli skutečně odcházíte, jestli se nebudete za pár hodin vracet a nestrávíte noc v nemocnici,“ říká zajímavý, pohledný chlap v nejlepším věku – Prof. Robert Lischke…(Česká televize)

Mistři medicíny – Martin Anders

Přidej hodnocení

Doc. MUDr. Martin Anders pracuje jako specialista v oboru psychiatrie a poskytuje péči nemocným různého spektra diagnóz u lůžka i v ambulantních podmínkách s využitím moderních léčebných postupů. Nově se věnuje i práci přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a dále i vedení interních postgraduálních studentů. Největší zájem však dlouhodobě směřuje do oblasti mezioborové medicíny, zejména detekci psychických poruch v populaci tělesně nemocných pacientů…(Česká televize)

Mistři medicíny – Josef Veselka

Přidej hodnocení

Kardiolog Josef Veselka se zaměřuje především na intervenční kardiologii, kardiomyopatii a zobrazovací metody v kardiologii. Od roku 2004 je přednostou Kardiologické kliniky v Motole. V mládí se aktivně věnoval basketbalu a v posledních letech pracoval jako lékař u reprezentačních týmů basketbalistek.

Mistři medicíny – Drahomíra Baráková

Přidej hodnocení

Doc. MUDr. Drahomíra Baráková provedla téměř 40 000 očních operací. Specializuje se na kataraktovou a refrakční chirurgii. Na oční klinice v Motole se věnuje problematice šedého zákalu u novorozenců a malých dětí. Zasloužila se o zavedení a rozšíření nových postupů ultrazvukové diagnostiky v oftalmologii s využitím u nádorových onemocnění oka. Její monografie „Nádory oka“ a „Echografie v oftalmologii“ patří v rámci ČR ke stěžejním dílům s touto problematikou…(Česká televize)

Mistři medicíny – Marko Babjuk

Přidej hodnocení

Prof. Marko Babjuk je český vědec a lékař v oboru urologie, který se specializuje zejména na léčbu nádorových onemocnění v urologii. Je předsedou České urologické společnosti ČSL JEP. Od roku 2010 působí jako hlavní lékař pražské urologické kliniky UroKlinikum. Klinika byla jedna z prvních, kde se začala používat laparoskopie. Dělají se zde operace ledvin i prostaty. Prof. Babjuk ovládá operace jako špičkový hudebník svůj nástroj. Je absolutní špičkou ve svém oboru…(Česká televize)

Mistři medicíny – Monika Arenbergerová

Přidej hodnocení

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., je přední česká dermatoložka, vědkyně a pedagožka. V letech 1998–2002 působila jako odborná asistentka na Kožní klinice pro dermatologii při Svobodné univerzitě Berlín. Po pěti letech se po zářné kariéře vrací zpět do Prahy a působí na dermatologicko-venerologické klinice na Vinohradech. Věnuje se zde dermatoonkologii a dermatochirurgii, zabývá se i některými aspekty estetické dermatologie, nezanedbatelná je i její činnost na Lékařské fakultě UK.

Mistři medicíny – Lukáš Horčička

Přidej hodnocení

MUDr. Lukáš Horčička se dlouhodobě zabývá a úspěšně léčí inkontinenci. Jedná se o vysoce citlivé a tabuizované téma, se kterým se pacientky nerady svěřují svým blízkým a tají jej často i před lékaři. MUDr. Horčička označuje tento fenomén za sociální rakovinu, která postiženým doslova krade život ze společnosti rodiny, přátel, ale i širšího sociálního okolí.

Mistři medicíny – Pavel Dungl

Přidej hodnocení

Ortoped Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. odoperoval třináct tisíc pacientů a je autorem mnoha originálních operačních postupů. Jeho prvořadým zájmem byla dětská ortopedie. Jistou dobu pracoval v centru evropské ortopedie ve Vídni. Absolvoval mnoho zahraničních studijních pobytů. Prof. Dungl je člověkem širokých zájmů, má mnoho zajímavých nevšedních přátel a zálib. Charismatický, hluboce věřící lékař se zázračnýma rukama…(Česká televize)

Mistři medicíny – Hana Roháčová

Přidej hodnocení

MUDr. Hana Roháčová je významná česká infektoložka, primářka Infekční kliniky FN Na Bulovce. Paní primářka ví o infekcích, bakteriích a virech, o tom neviditelném světě kolem nás, který nás ohrožuje, téměř vše. Zná historii zápasů s těmito nemocemi, z nichž některé jsou staré, jak lidstvo samo. Bojuje za očkování, bojuje proti odpíračům očkování. Dokáže se střízlivě podívat na všechny bouře epidemií a pandemií. Ví, že osobní hygiena je základ, ale zároveň si myslí, že se to nemá příliš přehánět. Je velmi aktivní lékařkou, pedagožkou, vědkyní, manažerkou. Svůj čas má rozplánovaný do poslední minuty…(Česká televize)

Mistři medicíny – Jan Pirk

Přidej hodnocení

Prof. Jan Pirk je jedním z nejuznávanějších operatérů srdce v Evropě. Od roku 1974 pracuje v pražském IKEM. Absolvoval stáže ve Spojených státech a v Dánsku. V roce 1991 se stal přednostou kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, později pak přednostou celého Kardiocentra. V roce 2000 se stal profesorem. Uskutečnil přes 7000 operací srdce, má za sebou 270 úspěšných transplantací…(Česká televize)

Mistři medicíny – Vladimír Beneš

Přidej hodnocení

Druhý díl třináctidílného seriálu o předních lékařích. Seriál představí lékaře nejen v jejich pracovním prostředí. Jak vypadá život lékařek a lékařů, když svléknou bílý plášť? Dalším důležitým tématem cyklu je také vztah „lékař a my, pacienti“…(Česká televize)

Mistři medicíny – Pavel Kolář

Přidej hodnocení

Prvním představeným lékařem našeho cyklu je Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. Hlavní popularitu mu přinesla péče o vrcholové české sportovce. Zásadním předmětem pro něho ale zůstává rehabilitační léčba dětí s mozkovou obrnou a dalšími neurovývojovými vadami….(Česká televize)