Strážce duší – 13.díl – Propast věků

2.7/5 - (2 {hlasů})

Strážce duší

Hrad Houska je až do dnešních dní obestřen celou řadou pověstí. Nejenže se na jeho území a v jeho blízkosti objevuje tajemná postava v černé kápi, která hlídá nedotknutelnost hradu, ale jsou tu i jiné záhady, o nichž dodnes přemítají i seriózní badatelé. Traduje se, že na Housce je vchod do pekel a že pod hradní kaplí je jakási brána, kterou lze přejít do jiné dimeze. Romantický výklad dějin hradu musel být silně přitažlivý pro Karla Hynka Máchu, který krajinu v jeho okolí důvěrně znal. Podle apokryfického dopisu se Mácha odvážil vstoupit do prostor ve skále pod Houskou a ocitl se v Praze roku 2006.

Strážce duší – 12.díl – Neviditelný zabiják

3.2/5 - (2 {hlasů})

Strážce duší

Vojtěch z Pernštejna byl v první polovině 16. století nejvyšším hofmistrem, tedy soudcem Českého království a jednu dobu se o něm uvažovalo jako o kandidátu na český trůn. Odsoudil sériovou vražedkyni Kateřinu Bechyňovou. Žena purkrabího na Karlštejně utýrala a zabila v 1. polovině 16. století nejméně 14 lidí. Svého soudce Bechyňová proklela a on také zemřel za záhadných okolností dva dny po její smrti. Na záhadné okolnosti ukazují především neobvyklá rychlost a utajení pohřbu. Proč to? Obsahuje hrobka vysvětlení? Počátkem 20. století se ji při opravách kostela pokusili vykrást dva dělníci, ovšem zemřeli a další průzkumy hrobky byly vždy zamítnuty.

Strážce duší – 11.díl – Syndrom ozvěny

2/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

Příběh navazuje na pověsti o mumiích fextů, tedy dlouhověkých a nezranitelných lidí, z kostelů ve východních Čechách. Místní gangsteři zpackají výstražný výstřel na dceru podnikatele, kterého chtějí vydírat. Vyjde najevo, že se scházela na podivném místě s neznámým mužem. K pátrání přizve policejní rada Hartl i Armína s Nelserovou a pak už je každému jasné, že půjde o událost hodně nevšední. Zvláštní talisman na krku oběti napovídá, že fakta, která se postupně skládají, mají vazby do daleké minulosti. Kdosi se začíná neohroženě mstít. Armín případ hypoteticky vyřeší, ale divák uvidí pravdu celou…(Česká televize)

Strážce duší – 10.díl – Bratrstvo ohně

2/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

Je známo, že krypta pod poutním chrámem ve Křtinách vydala nález dvanácti malovaných lebek. Když se o to, čí lebky to jsou, začne zajímat Armín, ozve se mu restituentka nedalekých nemovitostí, která se na základě starých rodinných listin domnívá, že mohlo jít o její předky. Mezitím jí svou společnost vnutí jiný rodák z kraje – Hirsch, který má údajně chybějící část jejích listin. Smysl textu však ani po kompletaci není jasný. Dvojice k němu proniká jen poznenáhlu, klíčové je pochopení, že text souvisí s lebkami. Kdyby ho tak měl Armín! Ovšem Hirsch chce text využít pro sebe. Je to zřejmě jediný listinný pramen, neboť téměř vše, co se váže k událostem kolem kostelů ve Křtinách zejména v 17. století, shořelo. Ale i lebky jsou poznamenány ohněm. Řešení paradoxně napomohou další podivné úkazy, o nichž jsou zprávy z minulosti i ze současnosti…(Česká televize)

Strážce duší – 9.díl – Hrobka času

2.5/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

Katka Nelserová se díky Strážci duší setká s velmi podivným mužem, který je zjevně v nouzi. Nelze však zjistit jeho totožnost, protože u sebe nemá žádné doklady a je dokonce zcela bez oděvu. Jediné vodítko je 150 let stará zubní protéza. Armín s Nelserovou ke svému překvapení zjistí, že po muži u nás dokonce pátrají britské tajné služby. Není divu, jak postupně zjišťují, neboť záhadný muž se svého času seznámil se staroegyptskými texty z Údolí králů, mezi nimiž byly údajně i návody, jak cestovat časem. Londýnští agenti přijíždějí do nemocnice, chtějí se setkat s nalezencem, ten však před nimi z nemocničního pokoje vyděšeně uprchne. Armín podle portrétu z roku 1849 a dokumentu o londýnském hřbitovu Brompton v muži identifikuje viktoriánského vědce Samuela Warnera, který ve své době záhadně zmizel.

Strážce duší – 8.díl – Démoni noci

3/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

Série vražd vede ke stopám po údajném posledním doloženém upírovi v Čechách z počátku 19. století. V blízkosti hřbitova, na němž byl pohřben, je v rychlém sledu záhadně zabito několik lidí. Kdosi jim vysál krev. Probudil se děsivý přízrak znovu k životu? Stává se městečko zajatcem nevyzpytatelných sil zla? Armín postupně vyvozuje, že by mohl existovat stále platný způsob, jak se stát upírem a zajistit si tak nesmrtelnost. Policie samozřejmě vede pátrání jinou cestou. Nakonec se ocitá v ohrožení i Nelserová, ale příběh vyústí jiným nečekaným směrem…(Česká televize)

Strážce duší – 7.díl – Poslední princezna

3/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

V Moravském Krumlově se při demolici starého sklepení nalezne 200 let stará truhlice a v ní kosterní pozůstatky mladé andské indiánky. Další průzkum vede k domněnce, že by to mohla být poslední incká princezna. Ale kde se vzala na Moravě na sklonku 18. století? Nález vzbudí velký rozruch a rozkryje otázky, jejichž řešení vede postupně k pozoruhodným odhalením. Ve starém příběhu z 18. století se prolínají osudy potomků sesazených inckých vládců, španělských dobyvatelů i polské šlechty. Zdrojem konfliktů a příčinou násilných úmrtí je nikdy nepotvrzená existence zlatého pokladu. Místo jeho uložení i cestu k němu zná vždy jen potomek vládců, který vlastní kipu.

Strážce duší – 6.díl – Madonin dar

3.5/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

V malé horské vesničce je uctíván zázračný obraz Matky Boží. V době třicetileté války byl pod ním nalezen nádherný mešní kalich. Sama Madona ho prý věnovala zcela vyloupenému kostelu, aby farář mohl dál sloužit mše. Stará pověst se nečekaně stává realitou. Madona na obraze ožívá, v kostele se objevují tajemné úkazy a vzácný zlatý kalich mizí z dobře zabezpečeného sejfu.
Záhadné a technicky jen obtížně proveditelné zobrazení Madony na skle okna je základní inspirací pro pátrání Armína s Nelserovou. Co je zdání a co skutečnost? S čím bychom polemizovali jako s výmyslem či výplodem fantazie a čemu bychom naopak přisoudili historickou hodnověrnost?

Strážce duší – 5.díl – Pozdní návrat

2.5/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

Nad zasněženými Jeseníky se opakovaně objevuje tajemné světlo. Armádní radary nedokáží identifikovat, co se v záři skrývá. Je napadena mladá žena a na jejím těle se objevuje podivná skvrna. Vypadá to, že ji něco spojuje s osudem ženy, která byla v období krutých procesů na konci 17. století odsouzena za čarodějnictví. Armín s Nelserovou nacházejí shodné momenty v pradávné čarodějnické legendě a v záhadných jevech současnosti. Zimní krajina Jeseníků rámuje kriminální vyšetřování, které si nechce připustit podivné souvislosti nejen se vzdálenou minulostí, ale ani s něčím nepozemským… Pro nás je v tom ovšem pořádné pokušení – nebyl milencem jesenických čarodějnic ďábel?..(Česká televize)

Strážce duší – 4.díl – Jeskyně běsů

2.5/5 - (1 {hlasů})

Strážce duší

V jeskyni se najdou kosterní pozůstatky tří lidí z pátého století. Na dvou lebkách jsou patrná zranění, která neodpovídají tehdejším zbraním. Další nálezy, které k tomu nepochybně patří, dokazují provádění obřadů, při nichž nechyběly ani lidské oběti. Ve stejné době uprchne z psychiatrické léčebny nebezpečný pacient a začnou se objevovat další záhadná úmrtí. Paralelně se tak odehrává nejen vědecký výzkum, ale i pátrání po pachatelích zcela současných zločinů.

 

 

Strážce duší – 3.díl – Brána andělů

4/5 - (2 {hlasů})

Strážce duší

Strážce duší přivádí diváky do tajemných zákoutí Prahy. Odkazuje na renesanční atmosféru, která přála okultním vědám a alchymii. I dnes má svou přitažlivost starý Faustův dům na Karlově náměstí, ve kterém v době Rudolfa II. pobýval magistr Edward Kelley (historický pravopis jména je ovšem Kelly). Jeho magické schopnosti a spojení s jinými světy jsou dnes vnímány spíš jako atrakce, kterou zmiňují průvodci turistů při vycházkách Prahou. Pamětníci starých filmů si Kelleyho vybavují jako lehce komickou figuru čaroděje koketujícího s výrobou kamene mudrců a s pokusy o sestrojení umělého člověka. Jenže co když působení alchymistů v rudolfínské Praze vedlo ke skutečným objevům? Co se totiž stalo při náhodném propojení někdejších alchymistických postupů s experimenty dnešních pokoutních chemiků, kteří se zabývají omamnými látkami? Naši hrdinové se ocitají v situacích, které zprvu nemají vysvětlení bez důvěry ve schopnosti dané jen některým vybraným jedincům.

Strážce duší – 2.díl – Maska smrti

3/5 - (2 {hlasů})

Strážce duší

V Národním muzeu v Praze je poprvé vystavena unikátní mexická sbírka Františka Kasky, významného českého vědce, který byl osobním lékárníkem habsburského arcivévody Maxmiliána v době, kdy se stal mexickým císařem. Dva exponáty – aztécká maska a obsidiánový disk jsou krátce po zahájení výstavy odcizeny a na místě zločinu zůstává podivným způsobem zavražděn hlídač a jeden ze zlodějů. Armín pátrá po faktech spojených s obsidiánovým diskem a zjišťuje, že hieroglyf je znakem boha smrti a války staré mexické civilizace – Texcatlipoky, pána Dýmajícího zrcadla. Obsidiánový disk – Dýmající zrcadlo dokázalo svému majiteli zobrazit události kdekoliv na světě a aztécká maska, které se říkalo Texcatlipokovy oči života a smrti, byla používána k rituálnímu usmrcování lidských obětí. Oba předměty patří k sobě, jsou nástrojem, s jehož pomocí božstvo ovládá říši.

Strážce duší – 1.díl – Tajemství Templu

3.7/5 - (2 {hlasů})

Strážce duší

Poprvé se setkáváme s tajemnou postavou Strážce duší. Jediná, kdo má schopnost vnímat jeho mlčenlivou přítomnost a porozumět jeho signálům, je Katka Nelserová, přitažlivá studentka na letní praxi. Hlavním hrdinou seriálu je spisovatel Armín – příběhy plné záhad však nejen píše, ale pomáhá i řešit. Nemá nadání vidět tajemnou bytost Strážce duší, má ale schopnost kombinovat odhalená fakta, nechybí mu fantazie a cit pro riziko při vyhledávání nečekaných vazeb, stejně jako pokora při studiu historických pramenů a dobových reálií.
Při opravě hradní kaple z počátku 13. století se nad bývalou šlechtickou lóží objeví tajemný přízrak bílé ruky. Podle staré pověsti jde o varování věštící blízkou smrt. Ještě téhož dne umírá jeden z restaurátorů a krátce po něm za velmi podivných okolností další.