Terapie – 45.díl – Dita

2.5/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Marek přijde za Sandrou do jejího bytu, kde bývalé pacientce vyzná lásku. Omlouvá se za předchozí nerozhodnost a navrhuje, aby v terapii pokračovali. Sandra reaguje nedůvěřivě, přizná však, že ani pro ni vztah s Markem neskončil. Návštěva vyvrcholí v ložnici, kde atraktivní žena naznačí Markovi možnost jejich intimního styku. Psycholog však odejde, aniž se o cokoli pokusí… Vzápětí navštíví Ditu, které svůj předchozí zážitek podrobně popíše. Vysvětluje, že vůči Sandře náhle nic necítil, a svěřuje se s pocity osobního i profesního selhání. Dita mu oponuje tvrzením, že ve zkoušce mravnosti naopak obstál se ctí. V závěru rozhovoru zdeptaného kolegu smířlivě obejme. Poslední záběr je symetrický s prologem celého vyprávění…(HBO)

Loading

Terapie – 44.díl

4/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Předposlední epizoda líčí Markovu konfrontaci s jeho nejbližšími. Ta se odehraje po premiéře divadelního představení, v němž vystupovala jeho dcera Klára spolu s mentálně handicapovanými pacienty bohnické léčebny. Psycholog, jež s aktivitami dospívající dívky původně nesouhlasil, přijme její výkon s nadšením. Zajímavě interpretuje celou inscenaci i fakt, že Klára v ní účinkovala nahá. Markova žena však zastává názor zcela opačný – představení pokládá za špatné a Klářinu účast za ostudnou… Následující rozhovory se točí kolem Markovy a Aliciny manželské krize. Klára ani její bratr Jan neznají všechna fakta a staví se k ní zdrženlivě. Oba rodičům naznačí, že chtějí dočasně odejít z domova…(HBO)

Loading

Terapie – 43.díl – Jana a Michal

1/5 - (1 {hlasů})

Terapie

V úvodu závěrečného sezení rozhádaný pár shodně tvrdí, že se chce rozvést. Marka prosí, aby jim plánovaný rozchod maximálně usnadnil. Jana psychologa obviňuje z neúspěchu terapie, Michal zastává názor, že konfliktům se svou ženou po absolvování léčby lépe rozumí. Marek je vybízí, aby si chystaný rozvod rozmysleli. Ukáže se, že oběma záleží na synovi, kterého má Jana z prvního manželství. Rozporuplná novinářka se zmíní o svém odchodu ze zaměstnání. Vypráví o tom, že v rámci návratu k činnosti válečné zpravodajky se přihlásila do armádní mise. Michal ocení její profesionální snahy a obdivně zhodnotí i rozhovor, který kdysi pořídila s jeho otcem. Další osud kontroverzní dvojice tak zůstává otevřený…(HBO)

Loading

Terapie – 42.díl

2/5 - (1 {hlasů})

Terapie

stejně jako některé další závěrečné epizody – záměrně vybočuje ze schématu vyprávění. Marka v pracovně neplánovaně navštíví jeho kolegyně a mentorka Dita. Prohlíží si jeho podivuhodnou sbírku suvenýrů od pacientů. Psycholog zkoumá kávovar, který dostal od Igora a který prý nikdy neudělá chybu. Rozhovor – protkaný jemnými i zřetelnými nonsensy – přeroste v psychoanalytickou seanci, jež poodhalí Markova zasutá traumata. Souvisejí hlavně s domem, který získala v restituci jeho žena a který Marek podvědomě pokládá za nezasloužený. V závěru vstoupí do pracovny mrtvý Igor a ukáže se, že řetěz absurdit se odehrál jen v Markově tíživém snu…(HBO)

Loading

Terapie – 41.díl – Linda

3/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Na ulici před Markovým domem Lindu překvapí její nespolehlivý otec (Tomáš Matonoha). Domáhá se účasti na sezení, narazí však na Lindin i Markův nesouhlas, na který zprvu reaguje urážlivými poznámkami. Psycholog poukazuje na fakt, že v jeho ordinaci platí pravidla, jež nelze porušovat. V jejich rámci vzápětí vykáže z pracovny svou vlastní dceru. Linda otci vyčte, že zanedbával její výchovu. Jejich polemika přeroste v ostrou hádku, kterou utlumí až Lindino přiznání, že kvůli svým problémům s rodiči chtěla spáchat sebevraždu. Marek předá dívce dort, jehož součástí je i posudek o její osobnosti. Linda pak v relativní pohodě odejde za čekajícím otcem. Společně si prohlížejí luxusní fotoaparát, který jí přivezl jako dárek…(HBO)

Loading

Terapie – 40.díl – Dita

2/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Marek přijde k Ditě bez manželky, jež se o jejich terapii údajně přestala zajímat. Zmiňuje se o své touze psát příběhy s dobrým koncem. Vrací se k Igorově smrti, kterou považuje za sebevraždu a kvůli níž má tíživé profesionální výčitky. Uvažuje o tom, že měl Igorovi zabránit v návratu do armády. Své starší kolegyni vytkne pragmatičnost, jež se údajně promítla i do jejího manželství. Domnívá se, že Dita do něj byla kdysi zamilovaná, dala však přednost vlastnímu pohodlí a sňatku s perspektivnějším partnerem. Psycholožka jeho názory dotčeně odmítne a konstatuje, že ji navzdory dlouholeté známosti vůbec nezná. Marka znovu nabádá, aby vyřešil své dilema se Sandrou…(HBO)

Loading

Terapie – 39.díl – Jana a Michal

3/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Muzikant Michal přijde na sezení sám a prosí Marka, aby svědčil u rozvodového soudu s jeho ženou. Vysvětluje, že se chce dál stýkat s nevlastním synem Patrikem, na němž mu velmi záleží. Psychologovi vypráví o svých intelektuálně založených rodičích, jež patřili k protirežimním disidentům a úzkostlivě dbali na vzdělání svých potomků. Rekapituluje svůj rozporuplný vztah s otcem i kuriózní vzpouru proti jeho přísné výchově. Marek ocení Michalovy znalosti a konstatuje, že záměrně skrývá své city i inteligenci. Traumatizovaného klienta vybízí, aby svůj rozchod s manželkou ještě zvážil. Michal líčí návštěvu u Janina bývalého manžela a přizná svůj strach z nejisté budoucnosti…(HBO)

Loading

Terapie – 38.díl – Linda

1.5/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Lindu veze na sezení její matka, hovor v autě prozrazuje mírné zlepšení jejich napjatého vztahu. Gymnastka ukazuje Markovi svou vyrážku, ten ji označí za následek Lindina stresu. Terapeut pokračuje v analýze dívčiných problémů, jejichž základ vidí v pacientčině nepřiznaném zklamání ze sobeckého otce. Lindě vysvětluje, z čeho pramení její celoživotní projevy sebeobviňování. Odůvodňuje, jak její zraněná psychika koresponduje s fyzickou bolestí, kterou zažívá při sportování. Dívka mu čte ze svého tajného deníku, který si vedla ve čtvrté třídě. Marek její zápisky vykládá jako pokus o navázání vztahu s někým, kdo ji nemohl zklamat. Linda se zmíní o tom, že má na otce občas vztek…(HBO)

Loading

Terapie – 37.díl – Igor

3/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Marka navštíví v ordinaci Igorův otec (Jiří Štěpnička), kterému jsou principy terapie zcela cizí. Kontroverzní rozhovor s bývalým důstojníkem totalitní armády se točí mimo jiné kolem jeho otce. Tento paličatý sedlák, prohlášený za kulaka a zbavený komunisty veškerého majetku, terorizoval své potomky a spáchal sebevraždu. Arogantní i zoufalý oficír dává opakovaně najevo, že city pokládá za projev slabosti a že jednání svého syna nechápe. V armádě vidí organizované společenství, kde se jedinec musí podřídit zájmům celku. Dotkne se také selhání politiků v osmašedesátém, kdy se naše armáda měla bránit sovětskému vpádu. V závěru hovoru si smrt svého syna začne vyčítat…(HBO)

Loading

Terapie – 36.díl – Sandra

1.5/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Parte na Markově stole prozrazuje, že voják Igor Heřman zemřel. Zdrcenému terapeutovi zavolá na mobil Sandra, která se o Igorově smrti dozvěděla od jeho přítele. Po příchodu do ordinace psychologovi oznámí, že hodlá jít na jeho pohřeb. Vysloví domněnku, že Igor spáchal sebevraždu. Stěžuje si na svou osamělost i na fakt, že jí dosud nevyšel žádný vztah. Marek jí účast na pohřbu rozmlouvá. Sandře vypráví o svém otci, který na matčin pohřeb přišel s novou partnerkou, což všichni pokládali za nevhodné. Bývalou pacientku nakonec přesvědčí, aby se smutečního obřad neúčastnila. Sandra při odchodu narazí na Markovu ženu, která požaduje definitivní vyřešení jejich známosti…(HBO)

Loading

Terapie – 35.díl – Dita

3/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Marek se z mobilu dozví, že Lindě naskočila vyrážka po celém těle, a zakáže jí dívat se na sebe do zrcadla. Ke své kolegyni Ditě znovu přijde v doprovodu své manželky. Pár rekapituluje rozhovory se svými dětmi a pohádá se kvůli dceři. Marka se dotkne, že Klára svěřila matce záležitosti, jež před ním tajila. Dita ocení fakt, že dospívající dívka má k Alici důvěru. Poté dvojici vybídne, aby spolu zkusila komunikovat prostřednictvím techniky zvané „imago“. Alice souhlasí a vypráví o vlastním mimomanželském poměru i o Markově vztahu k Sandře. Sebestředný psycholog argumenty své ženy, jež naznačí i možnost jejich rozchodu, poprvé částečně uzná. Dita dvojici nabádá k trpělivosti…(HBO)

Loading

Terapie – 34.díl – Jana a Michal

1.5/5 - (1 {hlasů})

Terapie

V úvodu sezení Michal zahraje Markovi na harmoniku. Terapeutovi volá na mobil Igor, lékař však hovor nepřijme a mobil vypne. Následující dialog se vrací k předminulé schůzce, při níž Michal v slzách vyznal své ženě lásku. Hudebník má pocit, že se ztrapnil, a psychologovi vypráví o své zálibě v tajném nahrávání svých bližních. Do ordinace přijde Jana a dává najevo svou špatnou náladu. Vzápětí před oběma muži přizná, že se vyspala se svým šéfem. Michal na poklesek své ženy zareaguje úlevně. Marek konstatuje, že není schopna žít v konvenčním svazku a konflikty záměrně vyvolává. Při další výměně názorů jí Michal vrazí facku a odejde se slovy, ať ho nechá na pokoji…(HBO)

Loading

Terapie – 33.díl – Linda

3/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Linda svému terapeutovi radostně oznámí, že pojede za otcem do Vídně. Vypráví mu o tíživém snu, v němž jejího otce navštívil vrah v převlečení za instalatéra. Psycholog jí svěří vlastní úzkostný sen, v němž jeho dětem hrozilo zřícení do vodopádu. Při detailnějším popisu pacientčina snu vyjde najevo, že Linda si neznámého útočníka ztotožňovala s Markem. Ten pátrá po jejím zasutém tajemství a odhalí ho v zážitku, který prodělala jako sedmiletá holka. Svého otce přistihla při mimomanželském sexu, což po jeho spikleneckém naléhání nikdy neprozradila své matce. Marek vysloví domněnku, že dívka podvědomě doufá v obnovení vztahu svých rodičů. Ta poprvé zauvažuje o tom, že skončí s gymnastikou…(HBO)

Loading

Terapie – 32.díl – Igor

2/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Igor přijde na schůzku v maskáčích a Marka informuje o tom, že se vrátil do aktivní služby. Vypráví mu o přehnaně sebevědomých bažantech, kterým dal lekci při tréninku na opičí dráze. Od Marka chce posudek pro vojenského psychologa, terapeut se dotkne jeho nevyřešených pocitů viny. Igor mu odporuje tvrzením, že v jeho profesi vojáka jsou emoce nepodstatné. Po krátkém hovoru se svou ženou se zmíní o plánovaném návratu k rodině. Líčí také oslavu narozenin svého syna Aleše, který ho porazil v šachové partii. Vzpomíná, jak byl seřván svým nekompromisním otcem a jak poté odjel do gay-baru, kde se cítil uvolněně. Marek ho vyzve, aby v terapii pokračoval a dá mu číslo na svůj mobil…(HBO)

Loading

Terapie – 31.díl

2/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Marek spí na pohovce ve své pracovně a zdá se mu o Sandře. Za terapeutem přijde jeho dcera Klára (Berenika Kohoutová) a rozčiluje se kvůli zničenému iPadu. Na otcovo naléhání se zmíní o svém příteli Matějovi, s nímž se seznámila v Bohnicích. Během následující výměny názorů vyjde najevo, že dívka zná gymnastku Lindu a ví o nevěře své matky. Svému otci vytýká, že konfliktní vztah s manželkou neřeší… Po Klářině odchodu navštíví otce jeho syn Jan (Jan Cina), který studuje v Olomouci. Vypráví mu o svých pletkách s dívkami, s nimiž neumí navazovat trvalé vztahy. Marek mu naznačí svou krizi s Alicí i vztah se Sandrou. Přímočarý mladík však jeho problémy odmítne rozebírat…(HBO)

Loading

Terapie – 30.díl – Dita

2/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Marek se na další schůzku s Ditou znovu dostaví se svou ženou. Manželé mají strach o svou dceru Kláru, které bude příští měsíc sedmnáct a údajně strávila noc u kamarádky. Alice se zmiňuje o jejích divadelních aktivitách v bohnické léčebně, Klára jí během sezení zavolá na mobil… Alice pak vypráví o Sandře, kterou zahlédla před jejich domem. Markovu bývalou pacientku charakterizuje jako rozmazlenou fiflenu, jež s muži průhledně manipuluje. Stěžuje si na Markovu odtažitost, ten se brání tvrzením, že Alice žárlí na jeho práci. Dita analyzuje jejich konfliktní vztah a dospívá k názoru, že Alici přestala vyhovovat její dosavadní role. Její výklad přeroste v profesní hádku s Markem ohledně metod terapie…(HBO)

Loading

Terapie – 29.díl – Jana

1.5/5 - (1 {hlasů})

Terapie

Jana se na sezení dostaví sama a Markovi sdělí, že její manžel Michal nepřijde. Cítí se dotčená tím, že Marek ji nechal čekat před svou pracovnou. Rekapituluje vztah se svým mužem a psychologovi se svěří s nepříjemnými pocity z Michalových něžností. Přiznává, že má raději sex s přídechem násilí. Vyjeví svůj záměr být manželovi nevěrná se svým šéfem, který ji má vyzvednout bezprostředně po setkání s Markem. S terapeutem debatuje o falešnosti slov, používaných podvodníky. Podle Markova názoru se Jana vyžívá ve zraňování svých bližních, což pokládá za legitimní formu komunikace. Impulzivní žena se v závěru uchýlí na toaletu, odkud volá Michalovi. Před domem se objeví auto s jejím šéfem…(HBO)

Loading

Terapie – 28.díl – Linda

2.5/5 - (1 {hlasů})

Terapie

V prologu Marek přijme před domem zásilku od messengera. Gymnastce Lindě nabídne vlastnoručně připravenou polévku. Ta ji zprvu konzumuje s chutí, pak ji ale začne odmítat. Terapeutovi vypráví o tom, jak ji trenér nutí přibrat na váze a ona místo toho hubne. Marek dívčiny problémy analyzuje jako manifestaci její silné vůle a projev extrémní přísnosti vůči vlastnímu tělu. Lindy se vyptává, co bude dělat poté, až skončí s gymnastikou. Klíčový hovor se točí kolem Lindina rozporuplného vztahu k otci, který jako úspěšný fotograf jezdí po světě. Terapeut mladičké pacientce ukáže jeho monografii, plnou hubených modelek. Vysvětluje, že Linda na ně žárlí a podvědomě s nimi bojuje o otcovu přízeň…(HBO)

Loading