Nemocnice na kraji města – 20.díl – Odečítání

5/5 - (1 {hlasů})

Nemocnice na kraji města

Pro primáře Blažeje (J. Abrhám), který schválí odchod dr. Sovy ml. (L. Frej) do Prahy, nastanou těžké okamžiky. Na celém oddělení zůstal jako doktor sám. Od ředitele nemocnice (J. Somr) dostává ultimátum na to, aby si zajistil dostatek personálu. Na radu vrchní sestry Pěnkavové (I. Janžurová) se obrátí na Alžbětu (E. Balzerová), která svého muže do Prahy nenásleduje a prakticky se s ním rozchází…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 19.díl – Procento hnisavých komplikací

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Do nemocnice přijíždí ministerská komise, aby projednala stížnost zelinářky Dobiášové (S. Zázvorková). Každý z předvolaných lékařů před ní vypovídá poněkud jinak a Blažej (J. Abrhám) prudce a rozhořčeně vytýká Karlovi Sovovi (L. Frej) jeho nesolidárnost s ostatními. Tenhle konflikt je největší a nejtěžší, jaký kdy ortopedie poznala. Doktor Štrosmajer (M. Kopecký) při jedné z operací dostane těžký srdeční záchvat, doktorka Králová (J. Štěpánková) ho rychle odváží na své oddělení. Operaci musí dokončit osamocený doktor Peterka (O. Kaiser)…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 18.díl – Oponentura

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Šetření krajského ortopéda je jednoznačné: při Dobiášově (F. Krůta) léčení bylo postupováno zcela bezchybně. Doktor Štrosmajer (M. Kopecký), náhradník v šachovém turnaji za malou Oldřišku, nejen slavně zvítězí, ale ještě odhalí, že obvodní lékařka nemoc děvčátka špatně odhadla, a rychle zasahuje, aby Oldřišku zachránil. Karel Sova (L. Frej) utrpí při zkoušce zdrcující porážku. Kdosi odhalí, že si ke své práci přisvojil i fakta z cizích operací. I doktor Sova starší (L. Chudík) utrží zlou ránu, když si pro doktorku Fastovou (D. Medřická) přijíždí náhle její muž. Doktor Štrosmajer se marně snaží vysvětlit zelinářce Dobiášové (S. Zázvorková) podstatu těžkostí při léčení jejího manžela…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 17.díl – Punkce

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Rozprava na katedře nedopadne pro Blažeje (J. Abrhám) dobře: jeho práce je uznána jako slibná. Přesto ji má ale doplnit a přepracovat. To je ovšem pro Arnošta ponižující. Mladý doktor Peterka (O. Kaiser) dostává zatím během svého působení jednu drsnější lekci za druhou. Není proto divu, že se chová vzpurně a nepřijímá ani sebelépe míněné rady. Na základě stížnosti zelinářky Dobiášové (S. Zázvorková) přijíždí do nemocnice krajský ortopéd, aby prozkoumal, zda se při léčení postupovalo správně. Zdá se, že největší starosti to působí řediteli…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 16.díl – Zánět

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Zlomený kloub zelináře Dobiáše (F. Krůta) se po první operaci zanítil. Nastává úmorný boj… O to těžší, že Dobiášová (S. Zázvorková) neváhá označit všechny za viníky a ohlásí případ řediteli nemocnice (J. Somr) s tím, že si bude stěžovat dál. Ta věc je čím dál nepříjemnější a vyvolává další spory. Arnošta Blažeje (J. Abrhám) nesoucího na fakultu kandidátskou práci, čeká překvapení: asistentem na katedře je doktor Cvach (J. Vinklář)…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 15.díl – Gravidita

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Do nemocnice přijíždí právě promovaný doktor Peterka (O. Kaiser), mladý, ale už teď dostatečně sebevědomý. Primář Blažej (J. Abrhám), který touží po Ině (A. Čunderlíková), se dozvídá, že je v jiném stavu – a bezpochyby jeho přičiněním. Blažejova reakce je prudká, odmítavá až zlá. Alžběta (E. Balzerová) s Karlem (L. Frej) navštíví Sovu staršího (L. Chudík) a poznají tam také doktorku Fastovou (D. Medřická). Ta jim poradí, co si počít s kandidátskou prací. Do nemocnice přichází nový pacient, zelinář Dobiáš (F. Krůta) a jeho svérázná žena (S. Zázvorková) se hned dostane s Blažejem do ostrého konfliktu…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 14.díl – Reoperace

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Koná se svatba Karla Sovy (L. Frej) a Alžběty Čeňkové (E. Balzerová), ale také přicházejí první konflikty a je patrné, že sloužit pod primářem Blažejem (J. Abrhám) nebude pro Karla tak snadné. A udělat si při službě kandidátskou práci bude ještě těžší. Bývalý primář Sova (L. Chudík) přivádí do služby v Týništi doktorku Fastovou (D. Medřická), ženu ráznou, ba svéráznou. Ina Jáchymová (A. Čunderlíková) žádá sestru Huňkovou Pěnkavovou (I. Janžurová), aby mohla sloužit noční služby na ortopedii. Blažej to zprvu přijímá s nelibostí, ale pak znovu podlehne jejímu kouzlu…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 13.díl – Setkání

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Bývalý primář Sova (L. Chudík) definitivně odmítá nabízené místo v Boru a vrací se na obvod do Týniště. Půvabná doktorka Čeňková (E. Balzerová) poznává, že pro Rezka (V. Preiss) byla jen chvilkovým zážitkem. Mezi hosty svatby Pěnkavových začínají v sobě nacházet sympatie mladý Sova (L. Frej) a Alžběta Čeňková…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 12.díl – Srážka

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Doktor Cvach (J. Vinklář) opouští své místo na ortopedii. Jeho nepřátelství vůči primáři Blažejovi (J. Abrhám) roste. Uzdravený Václav Pěnkava (J. Dvořák) zve osazenstvo nemocnice na svatbu. Roman Jáchym (J. Hanzlík), který z ochoty sveze Cvacha na nádraží, se od něj dovídá, že Ina (A. Čunderlíková) opět navázala milostný vztah s Blažejem. Roman se vrací do nemocnice a žádá od své ženy okamžitou odpověď. Když se jí nedočká, jede za Blažejem. Při automobilové honičce oba havarují. Roman, sám vážně zraněn, vyprostí Blažeje a dopraví ho do nemocnice. Blažej má těžce poraněnou ruku a přeje si, aby ho operoval doktor Sova (L. Chudík)…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 11.díl – Smíření

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Ina (A. Čunderlíková) opouští nemocnici. Doktor Cvach (J. Vinklář) se pokouší intrikovat proti primáři Blažejovi (J. Abrhám). Zpráva o nástupu Sovy staršího (L. Chudík) do funkce obvodního lékaře se šíří po kraji. Doktor Blažej pověří Cvacha mimořádně náročnou operací. Zaskočený Cvach se neodváží operaci provést. Tento Blažejův úskok nekvitují jeho kolegové s nadšením, ale primář má konečně všechny argumenty, aby se Cvacha zbavil. V Týništi zatím dochází ke sblížení i smíření otce a syna. Karel (L. Frej) se otci svěřuje se svou touhou po chirurgii…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 10.díl – Nástup

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Primář Sova (L. Chudík) se zabydluje v Týništi, kde pracuje jeho syn Karel (L. Frej). Štrosmajer (M. Kopecký) po konfliktu s Bauerem (J. Kodet) navrhuje svěřit primariát nemocnice doktoru Blažejovi (J. Abrhám). Ina je první, kdo to Blažejovi oznámí. Doktor Cvach (J. Vinklář), který po primariátu touží, sděluje řediteli nemocnice, že doktor Blažej své styky s Inou (A. Čunderlíková) nepřerušil a že by primářské místo mělo být nabídnuto jemu. Ředitel Cvacha s despektem odmítá. Primář Sova zažije v Týništi první ordinační den jako obvodní lékař, když zastoupí Karla. Napjatý vztah mezi synem a otcem se v prvních hodinách lékařské spolupráce vyjasňuje…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 9.díl – Odchod

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Pacient Pěnkava (J. Dvořák) a sestra Huňková (I. Janžurová) chystají sňatek. Primář Sova (L. Chudík) oznamuje, že odchází do důchodu, provádí svoji poslední operaci a loučí se s personálem nemocnice. Doktor Štrosmajer (M. Kopecký) přejímá Sovovu funkci. Irena (H. Čočková) pozve svého otce na večeři. Její partner, kapelník Bauer (J. Kodet), žádá Štrosmajera o měsíční apanáž za to, že u Ireny zůstane. Rozlícený Štrosmajer se na něj vrhne a způsobí mu zranění. Vzápětí na to přivážejí do nemocnice jeho dceru po nezdařeném pokusu o sebevraždu…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 8.díl – Hnízdo

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Do nemocnice přivážejí těžce raněného svářeče Václava Pěnkavu (J. Dvořák), který způsobí k údivu všech proměnu sestry Huňkové (I. Janžurová) v příjemnou mladou ženu. Pěnkavu navštíví v nemocnici kamarádi z jeho party a teprve teď vychází najevo, že je všechny s nasazením vlastního života zachránil z hořícího objektu. Obvodní lékařka posílá do nemocnice ohrožené dítě. Doktor Cvach (J. Vinklář) jeho zdravotní stav podcení a nenasadí účinnou léčbu. Dítě je zachráněno v poslední chvíli. Primář Sova (L. Chudík) navrhuje Cvachovi, aby z nemocnice odešel…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 7.díl – Ema

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Ředitel nemocnice (J. Somr) doporučuje primáři Sovovi (L. Chudík) propustit sestru Inu (A. Čunderlíková). Sova odmítá. Zdá se však, že doktor Blažej (J. Abrhám) by její odchod uvítal. Vyhledá Inu a žádá ji, aby odešla na vlastní žádost. Nešťastná Ina konečně opětuje bezvýhradný obdiv Romana Jáchyma (J. Hanzlík). Hospodyně Ema (M. Motlová) údajně odjíždí na návštěvu k příbuzným, ve skutečnosti jede navštívit mladého Karla Sovu (L. Frej). Doktorka Králová (J. Štěpánková) porodí zdravou dceru a dá jí jméno Eliška. Chirurg Řehoř (F. Němec) se rozhodne požádat Alžbětu Čeňkovou (E. Balzerová) o ruku. Sovova hospodyně Ema náhle vážně onemocní…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 6.díl – Únos

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

K doktoru Štrosmajerovi (M. Kopecký) přichází manželka kapelníka Bauera s tím, že jeho dcera (H. Čočková) jí odvedla manžela (J. Kodet), a žádá ho o pomoc. Doktorka Alžběta Čeňková (E. Balzerová) chce připravit pacienta Rezka (V. Preiss) na novou životní perspektivu a sdělí mu, že už nikdy nebude hrát hokej. Primář Sova (L. Chudík) to považuje za tak velké porušení lékařské etiky, že doktorku Čeňkovou z oddělení propouští. Doktor Štrosmajer ho večer navštíví a za Alžbětu se přimlouvá. V tu chvíli ale přijíždí Sovova snacha (D. Kolářová) se zprávou, že Karel (L. Frej) unesl dcerku Haničku k sobě do Týniště, ačkoliv soud přiřkl dítě jí…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 5.díl – Rozvod

5/5 - (1 {hlasů})

Nemocnice na kraji města

Primáři Sovovi (L. Chudík) přichází předvolání k soudu, protože jeho syn (L. Frej) se rozvádí. Manželka doktora Blažeje (H. Maciuchová) vyhledá sestru Inu (A. Čunderlíková), varuje ji před tím, aby pokračovala v poměru s jejím mužem (J. Abrhám). Naléhá, aby Ina byla propuštěna z nemocnice. Přemysl Rezek (V. Preiss) plný naděje podstupuje další složitou operaci, z níž se proti původnímu plánu uskuteční pouze jedna část. Hokejista znovu podléhá beznaději. Odvahu mu dodává doktorka Čeňková (E. Balzerová). Alžbětina spolubydlící doktorka Králová (J. Štěpánková) se stěhuje do vlastního bytu, protože čeká vytoužené dítě…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 4.díl – Loket

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Pacient Přemysl Rezek (V. Preiss) je nespokojen s léčebným postupem, který mu má vrátit fyzické i duševní zdraví. Ředitel nemocnice (J. Somr) je informován o domnělém nezdaru Rezkovy operace a žádá doktora Blažeje (J. Abrhám) a Štrosmajera (M. Kopecký) o další průběžné informace. Doktor Štrosmajer chce vypátrat, k jakému účelu ředitel tyto informace potřebuje a kdo mu je donáší…(Česká televize)

Loading

Nemocnice na kraji města – 3.díl – Spor

Přidej hodnocení

Nemocnice na kraji města

Primář Sova (L. Chudík) svolává celý lékařský kolektiv k poradě. Dochází k vážnému střetu v názorech na léčebný postup v případě pacienta Přemysla Rezka (V. Preiss). Mladá doktorka Alžběta Čeňková (E. Balzerová) prožívá na svém novém pracovišti první operační křest za přátelské pomoci doktora Štrosmajera (M. Kopecký). Seznamuje se s odbornými znalostmi svých kolegů ortopedů, blíže poznává schopného a ctižádostivého doktora Blažeje (J. Abrhám), který má velkou slabost pro ženskou krásu…(Česká televize)

Loading