Zasněná láska – 12.díl – Zásnubní prsten

Přidej hodnocení

   

Když Sanem zjistí, že ji rodiče chtějí provdat za jejího neúnavného nápadníka, rozhodne se osamostatnit a najít si práci. Začne pracovat v reklamní agentuře, a její sestra doufá, že jí zde nešikovná dívka neudělá ostudu. Ani jedna netuší, že zde Sanem potká svou osudovou lásku…(TV Prima)

Zdivočelá země – 12.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Antonín Maděra (M. Dejdar) se snaží zachovat si lidskou důstojnost a čest v nelidských podmínkách komunistických vyšetřoven a lágrů. Za velezradu a špionáž je v nespravedlivém řízení odsouzen k patnácti letům vězení a ocitá se v pracovním táboře v uranových dolech. Tam potkává své kamarády, rovněž vězněné letce. Mezitím je na Ilonku (J. Hubinská) vyvíjen nátlak, aby se s mužem rozvedla. Věrná Ilonka odolává naléhání příslušníků StB i místních úřadů, a tak je jí jednoho dne doručen dopis s příkazem vystěhovat se ze statku…(Česká televize)

Zdivočelá země – 11.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Na statku Svatý Štěpán, který získal válečný letec Maděra (M. Dejdar) po návratu do Čech v místě svého rodiště, se politické a mezilidské vztahy velmi přiostřily. Poté, co byl Maděra degradován na pouhého vojína, další komplikace na sebe nenechají dlouho čekat. Píše se rok 1950. Maděrův kamarád Smola (P. Forman) prchá přes hranice. Maděra zůstává a bude muset čelit obvinění ze špionáže a vlastizrady. Nové události doslova paralyzují osazenstvo celého statku. Jako první se vzpamatovává Ilonka (J. Hubinská) a začíná jednat…(Česká televize)

Zdivočelá země – 10.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Válečný pilot Antonín Maděra (M. Dejdar) se bude muset vyrovnat s nepředložeností „kaubojů“, kteří přepadli a zastavili vlak odvážející jejich koně, ale i se stále sílícími intrikami a nenávistí Šimáčka (I. Řezáč). Maděra je degradován na vojína, tak jako všichni, co s ním bojovali v Anglii. V Praze se setkává s kamarády letci a dozvídá se, že řada z nich již byla poslána do vězení. Ve Svatém Štěpánu se nad Maděrou začínají stahovat mračna. Odolá Maděra návrhu svého kamaráda Pavla Smoly (P. Forman), který ho přemlouvá k útěku na západ?…(Česká televize)

Zdivočelá země – 9.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

V tomto dílu uvidíte, k jak riskantním činům vede hlavního hrdinu Maděru (M. Dejdar) a jeho „kauboje“ láska ke koním, kteří se ocitají v ohrožení. Maděrova situace není lehká. Po výtkách, že soukromé družstvo vede západní pilot spolu s bývalým buržoazním policajtem, Brabenec (O. Vlach) navrhuje místo Maděry Ondřeje Putnu (J. Lábus). Maděra jako jediný souhlasí, aby se vedení statku ujal Putna, protože jedině tak bude možné statek a jeho lidi zachránit…(Česká televize)

Zdivočelá země – 8.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Antonín Maděra (M. Dejdar) se svými „kauboji“ prožívá dobrodružné chvíle. Má starosti s pytláky a záškodníky, ale začínají i problémy s proměňujícím se politickým klimatem po únorových událostech roku 1948. Šimáček (I. Řezáč) se stává předsedou akčního výboru a rychle se politicky přizpůsobuje nové situaci. Okresní tajemník KSČ (V. Knop) vyjadřuje nespokojenost s Maděrovou přítomností ve Svatém Štěpánu. Navíc se Maděra od kamaráda z války dozvídá, že zavřeli několik přátel – bývalých letců – a ostatní propustili z armády…(Česká televize)

Zdivočelá země – 7.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Bývalý letec Maděra (M. Dejdar) se po válce vrátil do své rodné vesnice. Poté, co mu byl zničen dům po rodičích, působí jako správce velkostatku, kde prožívá svízelné chvíle. Čelí intrikám z řad byrokratických činovníků, ale i zatvrzelých místních nepřátel. Zdá se, že alespoň v osobním životě se na něj usmálo štěstí – žije spokojeně s Ilonkou (J. Hubinská), narodila se jim zdravá holčička. Také soužití a spolupráce se sedmi „kauboji“ je pro všechny příjemná. Jak se však svatoštěpánskému statku podaří čelit enormnímu suchu roku 1947 a následně tíživé předzvěsti blížícího se politického zvratu?…(Česká televize)

Zdivočelá země – 6.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Maděra (M. Dejdar) a parta kluků, kteří si říkají podle populárních rodokapsů „kaubojové“, se snaží zřejmě o nemožné. Diverzantské akce a intriky jejich nepřátel jsou totiž skryty za maskou zdánlivě nevinných svatoštěpánských sousedů. Maděra s Kandou (J. Schmitzer) pátrají po archivech gestapa a jsou pronásledováni Karlem Kučerou (L. Hlavica). Zatímco se kluci zúčastňují hašení sousedního statku, kdosi se pokouší zmocnit beden s archivy gestapa, které byly ukryty ve studně na dvoře. Přitom je postřelena Ilonka (J. Hubinská). Jak se ukazuje, nebezpečí má nejrůznější tváře. Jakou roli ve vesnických intrikách například hraje na první pohled solidní hokynář pan Hubačka (J. Hartl)?…(Česká televize)

Zdivočelá země – 5.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Šimáček (I. Řezáč) využil svatby Maděry (M. Dejdar) s Ilonkou (J. Hubinská), aby prázdný statek obsadil oddílem revoluční gardy. Maděra díky své podplukovnické uniformě a pomoci vojáků z nedaleké posádky naštěstí dosáhne jejich odchodu. Zvuk letadla mu posléze vnukne nápad. Jeho válečný parťák – pilot (P. Forman) – ho letecky dopraví do Prahy, kde Maděra obdrží dekret na pastvinářské družstvo, což je nejjistější způsob, jak ochránit statek před všemi, kteří se ho snaží získat…(Česká televize)

Zdivočelá země – 4.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Maděra si již plně získal své pomocníky kauboje a Slovenku Ilonku, která se přistěhuje a stará se o všechny na statku jako hospodyně. Kolem Svatého Štěpána, statku i Maděry se cosi stahuje, ale nikdo zatím netuší co. Předseda okresní zemědělské komise Šimáček by rád Maděru ze statku vypudil. Kauboj Smájl objeví velké stádo koní a Kanda má zatarasit rokli, kam má být stádo vehnáno. Tam Kanda spatří Tománka s Fojtíkem, jak předávají Kučerovi nějaké velké knihy. Při jejich sledování se však zřítí ze svahu a je zavalen sutí. V noci se zraněný vrací na statek… Kromě všech těchto nepříjemných věcí se ale v dnešním dílu setkáte i s událostí radostnou: Maděra a Ilonka se budou brát…(Česká televize)

Zdivočelá země – 3.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Válečný pilot Antonín Maděra se vrátil do rodné obce a mezi partu mladých brigádníků. Díky péči primáře Holubce se Harry zotavuje a vrací se na statek. Kadeřnice Ilonka, která Maděru o chystaném německém přepadení informovala, se s ním ještě té noci více sbližuje, ale ráno odmítá zůstat. Kanda vytluče z hostinského Zikmunda přiznání, že dával Němcům přes hranice informace o dobytku a předával jim i nalezené říšské marky. Karel Kučera, bývalý Maděrův kamarád, který se přihlásil k Němcům, se nyní pokouší u Šimáčka coby zasloužilý partyzán získat zpět rodinný svatoštěpánský statek, ale neuspěje…(Česká televize)

Zdivočelá země – 2.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Válečný pilot Antonín Maděra se po návratu z Anglie usadil v rodné obci Svatý Štěpán v Krušných horách. Spolu s brigádníky, kluky hrajícími si na „kauboje“, a vrstevníkem Martinem Kandou začal hospodařit na místním velkostatku. Další dva zaměstnanci Tománek s Fojtíkem pracují, jak se ukáže, i pro skupinu Němců, zajímající se o volně se pohybující dobytek. Maděra se díky mladíkům konečně dostane k vlastnímu koni. Moravský sedlák Krivý, nový usedlík, se může pochlubit nejen velkými znalostmi při dalším shánění stáda krav, ale i krásnou dcerou Alenkou, která se okamžitě zalíbí Kandovi. Maděra navštěvuje stařičkého Birkeho, Němce, který jediný nebyl odsunut a tolik toho pamatuje…(Česká televize)

Zdivočelá země – 1.díl

Přidej hodnocení

Zdivočelá země

Úvodní filmová část seriálového vyprávění nás seznamuje s hrdiny, v jejichž středu stojí bývalý západní letec Antonín Maděra (M. Dejdar) a parta sotva odrostlých mládenců. Děj je zasazen do našeho pohraničí, do Krušných hor. Sem se na počátku příběhu z Anglie vrací hlavní hrdina, aby v rodné vsi zapomněl na útrapy i hrůzy války a mohl tu „žít, pracovat a mít rád své bližní“, jak sám říká. Že přichází do jiného Svatého Štěpána, než byl ten, který musela jeho rodina v roce 1939 opustit, tušil. Ale to, co ho zde opravdu čeká, nemohl odhadnout ani ve svých nejbujnějších představách…(Česká televize)