Tři králové – 7.díl – Pobožný střelec

Přidej hodnocení

Příběh „tří králů“ se uzavírá. Marně žádá Morávek (V. Javorský) o pomoc, londýnská vláda na depeše neodpovídá. Nebo je nedostává? Zůstává s Holmem (J. Carda) sám, bez spojení, ve vyděšené, lhostejné i zrádcovské Praze. Podobný osud sváže oba muže zvláštním přátelstvím. A je tu ještě jedna osoba, která potřebuje zachránit…(Česká televize)

Loading

Tři králové – 6.díl – Zrada

Přidej hodnocení

Václav Morávek (V. Javorský) s dr. Holmem (J. Carda) se snažili unést zraněného a mlčícího Mašína (K. Heřmánek) z lazaretu SS. Složitě naplánovaná a dobře vymyšlená akce však selhala. Morávek se ale nevzdává. Dokonce ani tehdy, když se i Evelynin byt stane další adresou, kterou gestapo objeví, a Evelyna (V. Zawadská), statečná a spolehlivá duše, nemá sílu uniknout. S Heydrichovým nástupem do úřadu říšského protektora se teror v zemi ještě stupňuje. Balabán (J. Vlasák) byl zastřelen v ruzyňských kasárnách a z odbojářů se stali psanci. Kruh se zužuje a ti, co zbyli, začínají nemilosrdně hrát o život…(Česká televize)

Loading

Tři králové – 5.díl – Na dně

Přidej hodnocení

Podplukovník Mašín (K. Heřmánek) vedl z garsonky beznadějně obklíčené gestapem neohrožený protiútok a umožnil tak svým druhům Morávkovi (V. Javorský) a spojaři Fredymu (M. Dlouhý) téměř zázračně uniknout, ale sám zaplatil za svou odvahu zatčením. Těžce postřelený leží v lazaretu SS a jako důstojník československé armády pod přísahou odmítá vypovídat. I Morávek je zraněný. Našel útočiště u obětavé přítelkyně „tří králů“, fotografky Evelyny Sekotové (V. Zawadská), a plánuje Mašínův únos…(Česká televize)

Loading

Tři králové – 4.díl – Náhradní spojení

Přidej hodnocení

Podplukovník Balabán (J. Vlasák) padl do rukou gestapa a ze „tří králů“ zbyli jen dva. Štábní kapitán Morávek (V. Javorský) si klade jeho zatčení za vinu. Obviňuje se neprávem, ale určité chyby se přece jen dopustil. Zatýkání pokračuje a z jedné razie jen tak tak vyvázne podplukovník Mašín (K. Heřmánek). Ztratí při tom klíč od další ilegální garsonky, z níž je třeba odvysílat důležitou depeši, která se týká přepadení SSSR. Je příliš nebezpečné se tam objevit, gestapo by o ní něco mohlo vědět. Mašín si pořizuje u své známé fotografky Sekotové (V. Zawadská) novou totožnost. A tajně naposledy navštíví svou ženu a děti…(Česká televize)

Loading

Tři králové – 3.díl – Přívěsek

Přidej hodnocení

Hrdinové museli už poněkud slevit z bravurní sebejistoty, se kterou dosud v odboji pracovali. Udržovat pravidelné spojení s dr. Holmem (J. Carda) a odesílat do Londýna důležité informace se sice daří, pochvalnou depeši zaslal „třem králům“ sám prezident Beneš, ale v podzimní Praze roku 1940 se ilegalistům žije stále hůře. Mají potíže s penězi, s hazardními Morávkovými (V. Javorský) žerty, i s vedením odboje. V příběhu hrají od počátku svou roli i ženy a jedna z nich, bývalá Holmova milenka Laura (Z. Stivínová), ze dne na den vstoupila do Morávkova života. Navíc se Morávek dopustí i osudové chyby, která má tragické následky.

Loading

Tři králové – 2.díl – Nosiči vody

Přidej hodnocení

Členové odbojové organizace Obrana národa, podplukovníci Josef Mašín (K. Heřmánek) a Josef Balabán (J. Vlasák) a štábní kapitán Václav Morávek (V. Javorský) navázali na pokyn londýnské vlády kontakt s významným německým agentem. Dr. Holm (J. Carda) je civilním zaměstnancem abwehru (německé vojenské rozvědky a kontrarozvědky) v Praze, je to muž velkého světa a za své zprávy chce peníze. Ale informace podává užitečné. Již první zpravodajská akce „tří králů“ přinesla Spojencům úspěch. „Tři králové“ zvládli svůj zpravodajský úkol se sebejistotou…(Česká televize)

Loading

Tři králové – 1.díl – Depeše pro Londýn

2.5/5 - (1 {hlasů})

Na počátku příběhu se spojí pplk. Mašín (K. Heřmánek) s přijíždějícím kapitánem Morávkem (V. Javorský). Ten umí dobře německy a je pověřen pplk. Balabánem (J. Vlasák), aby se stal spojkou s německým špionem s krycím jménem René, který je pro odboj i londýnskou ilegální vládu velmi cenným zdrojem informací. Vyzradil totiž například i přesné datum obsazení Československa hitlerovskými vojsky. Nyní, v polovině roku 1940, má podávat zprávy do Londýna přes naše důstojníky. Kapitán Morávek a Dr. Holm, jak se mu muž představil, se seznámí v šatně sboristky dobového šantánu, agentovy milenky, a jejich spolupráce bude jádrem příběhu celého seriálu…(Česká televize)

Loading