Versailles 2 – 10.díl – Z krve a kamene

Přidej hodnocení

Versailles

Kartářka Agáta je zatčena a předvedena před Ludvíka. Agáta neuznává ani boha, ani Ludvíka a varuje ho, že ve Versailles je mnoho jejích stoupenců, kteří ho zruinují. V knize lidí, kteří vyhledali její pomoc a vzali si jed, je i Montespan. Ludvík nechává všechny zrádce kromě Montespan zatknout. Stav Cassela se zhorší. Thomasovi dojde, že Ludvík ví, že je špiónem, a proto se o něho Filip tak zajímá a podává mu tajné informace. Thomas jde za umírajícím Casselem a uškrtí ho. Sophie ho přistihne, Thomas chce, aby s ním v noci odjela z Versailles, protože ji miluje. Rytíř stále žárlí na Thomase a chce ho zabít, a tak mu Filip poví pravdu o tom, že je to špión. Filip v noci čeká na Thomase, svede ho a v posteli vytáhne nůž, aby získal informace.

Loading

Versailles 2 – 9.díl – Sedmero stínů

Přidej hodnocení

Versailles

Montespan požádá otce Etienna, aby jí pomohl získat zpět lásku Ludvíka. On byl zavržen církví, a tak žije v lese. Jako oběť hodlá zabít novorozence, kterého vzal od prostitutky v Paříži s příslibem, že jako ostatní děti ho dá do útulku svaté Jenovéfy. Montespan musí získat pár kapek králova potu, a tak sebere jeho košili, a když zjistí, že ji jedna dáma sleduje, tak ji uškrtí. Ludvíkovo vojsko pozabíjí nevinné lidi ve Falcku, které poté spojí síly s Nizozemím. Liselotte je nešťastná, protože zde žijí její příbuzní a přátelé.

Loading

Versailles 2 – 8.díl – Nový řád

Přidej hodnocení

Versailles

Ludvík se neohlášeně vrátí do Versailles, kde poví Montespan, že už s ní nechce být, protože kvůli ní přestal naplňovat svůj cíl, aby se Versailles stal středem Francie. Všichni poznají, že se král ve válce změnil a vrátila se mu síla a rozhodnost. Montespan se nechce svého krále a místa na královském dvoře vzdát. Liselotte zvrací, lékař si myslí, že byla otrávena, a tak jí pustí žilou a vrtákem vpraví do těla ovčí krev. Později se lékař vrátí a po testu z moči určí, že je Liselotte těhotná a všichni jsou rádi. Ludvík vyhledá Fabiena, protože jezdí každý den k hrobu Claudine, a přemluví ho, aby se vrátil do jeho služeb.

Loading

Versailles 2 – 7.díl – Jedna noc

Přidej hodnocení

Versailles

Po nevydařeném útoku na Amsterdam se Ludvík setkává s Vilémem Oranžským v klášteře. Vilém navrhuje Ludvíkovi spojenectví, čímž zrazuje spojenecké země. Ludvík odmítne, protože mu nedůvěřuje. Colbert oplakává smrt své neteře Isabelle. Královna chce nechat vyhostit Montespan, avšak Rytíř odmítne sdělit, že Montespan nabádala Isabelle k pití a hrátkám. Liselotte chce otěhotnět, ale Filip s ní nechce mít sex. Dívka mu poradí, aby myslel na muže, a díky tomu se spolu konečně vyspí. Rytíř je uslyší za dveřmi a žárlí. Liselotte se pokusí s Rytířem navázat příměří, dokud neotěhotní, tak chce s Filipem sdílet lóže.

Loading

Versailles 2 – 6.díl – Jak plyne čas

Přidej hodnocení

Versailles

V paláci je otráven další šlechtic. Protože je Ludvík ve válce, tak zde vládne královna Marie-Tereza. Ta zakáže veřejné radovánky, večer jsou zavřeny salónky a víno uzamčeno. Bontemps jde za Fabienem a požádá ho, aby se vrátil do paláce a našel toho, kdo tráví zdejší lidi. Claudine konečně najde přísady a namíchá jed, kterým byli v paláci otráveni lidé, když ji někdo v domě napadne. Fabien ji najde umírající s náhrdelníkem v ruce a hodlá ji pomstít. Do Versailles přijede indický sultán, který odmítá jednat s královnou, protože je žena. Filip je požádán, aby předstíral, že je Ludvíkem, a chce za to velký obnos peněz. Se sultánem jedná povýšeně, ale nakonec uzavře smlouvu ještě výhodněji.

Loading

Versailles 2 – 5.díl – Vojna a mír

Přidej hodnocení

Versailles

Madam de Foix se sama otráví ve vězení, a tak se Ludvík rozhodne propustit Fabiena, protože ho opět zklamal. Fabien odchází z paláce ke Claudine. Gaston de Foix poklekne před králem, a on mu po přímluvě Montespan odpustí. Montespan sáhne biskupovi Pascalu do rozkroku a on s královnu to poví králi. Montespan to zapře a podsune Ludvíkovi myšlenku, že biskup s královnou mají poměr. Bontemps si postěžuje Filipovi, že král ho neposlouchá a je ovlivňován Montespan. Ten mu to poví, což Ludvíka jen rozčílí. Sophie musí sdílet lóže se svým novým mužem Casselem, který každou noc přichází opilý a znásilňuje ji.

Loading

Versailles 2 – 4.díl – Nákaza

Přidej hodnocení

Versailles

Madeleine de Foix bodne Fabienovi nůž do těla. Fabien je převezen ke Claudine a ta ho ošetří. Gaston de Foix je propuštěn z vězení a místo něho je zavřena jeho matka. Sophie a Cassel jsou oddáni a v noci ji Cassel znásilní. Filip se s Liselotte nevyspí, protože dává přednost mužům. Rytíř uvidí Filipa tančit s Thomasem, a tak jde ze žárlivosti hrát karty a všechny své prohry jsou účtovány na Filipa. Když se to Filip dozví, tak se poperou. Dcera Montespan a Ludvíka dostane neštovice. Claudine ji ošetřuje a doporučí, aby byl palác vykouřen. Dítě zemře a Ludvík se rozhodne Claudine propustit z královských služeb. Dramatik Thomas Beaumont, který se stává dějepiscem krále, ví, že se Cassel podílel na spiknutí proti králi.

Loading

Versailles 2 – 3.díl – Kdo bude strážit strážce

Přidej hodnocení

Versailles

Montespan porodí holčičku. Královna nesouhlasí, aby dítě bylo v paláci a chce, aby biskup Pascal z Paříže obrátil šlechtu proti Montespan. Církev odmítá dát jídlo Ludvíkovu vojsku, aby ho přinutila k pobožnosti a poslušnosti k bohu. Princezna Liselotte zůstane ve Versailles, a tak Filip požádá Sophii, aby jí dělala dvorní dámu a pomohla jí se přizpůsobit. Král Ludvík oznámí Sophii, aby si vzala mnohem staršího násilnického Cassela, a chce, aby mu podávala o Casselovi informace. Sophie je nešťastná, ale nemá na výběr.

Loading

Versailles 2 – 2.díl – Tichým, něžným hlasem

Přidej hodnocení

Versailles

Rytíř se vrátí zpátky do Francie, k Filipovi do jeho rezidence, protože Filip stále odmítá vrátit se do Versailles. Fabien chce vypátrat toho, kdo do zámku přinesl smrtící prášek, který ministru Reynaudovi podala jeho manželka v domnění, že jde o látky povzbuzující požitek při souloži. Žena je uvězněna, jídlo pro ni někdo otrávil, a tak zemře ve vězení. Ludvík zve do Versailles další a další šlechtické rody a chce, aby se zámek stal střediskem Francie. Díky výstavbě nových komnat zde mohou všichni zůstat.

Loading

Versailles 2 – 1.díl – Bludiště

Přidej hodnocení

Versailles

Fabienovi se podaří vypátrat Ludvíkova syna Dauphina a tímto potlačit vzpouru proti králi. Rohan, který byl informátorem nizozemského Viléma Oranžského, je zatčen. Vilému Oranžskému se podaří nasadit do Versailles nového špióna. Ministr spravedlnosti Reynaud je otráven, Ludvíkovi je jasné, že na něho stále útočí Vilém Oranžský. Ludvík má strach o svůj život, a tak musí být veškeré jídlo ochutnáváno, než je sní. Princ Filip se přesunul do svého sídla mimo Versailles do residence Saint-Cloud.

Loading